Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

6 december 2020 door
BECI Community

De conjunctuurbarometer vertoonde in juni een forse stijging. Dankzij de ontwikkelingen van de laatste twee maanden kon om en bij de 40 % van de gecumuleerde verliezen van maart en
april worden teruggewonnen.

Het ondernemingsklimaat verbeterde het sterkst in de dienstverlening aan bedrijven, de sector die het zwaarst werd getroffen door de COVID-19-crisis. In de handel is het herstel weliswaar
duidelijk waarneembaar, maar het doet er zich geleidelijker voor dan in de dienstverlening aan bedrijven, zowel qua timing als qua kracht.

Het moreel van de ondernemers verbeterde ook duidelijk in de bouwnijverheid. In juni was de groei van het vertrouwen het meest beperkt in de verwerkende nijverheid.

De verbetering die vorige maand al werd opgetekend voor de driemaandenprognoses neemt over het algemeen verder toe en weerspiegelt zich deze maand in de beoordeling van de huidige situatie.

In de dienstverlening aan bedrijven namen alle componenten van de indicator toe, in het bijzonder de vooruitzichten voor de eigen activiteit van de bedrijven en de algemene marktvraag.
Ook in de handel versterkte vooral de verwachte ontwikkeling van de vraag, nog meer dan de verwachte bestellingen bij de leveranciers.

De verhoging van de indicator in de bouwnijverheid is vooral te danken aan zeer positieve recente ontwikkelingen: ten opzichte van vorige maand werd het materiaal merkelijk meer gebruikt en groeide de orderpositie aan. Net als in de dienstverlening aan bedrijven en de handel, verwachten de ondernemers in de verwerkende nijverheid de komende drie maanden een aanzienlijke stijging van de vraag. De werkgelegenheidsvooruitzichten zijn eveneens aanzienlijk verbeterd. De orderpositie werd, weliswaar in mindere mate, positiever beoordeeld. Het huidige voorraadpeil
wordt daarentegen nog altijd als te hoog beschouwd.

Onder invloed van de resultaten van de vorige maanden, blijft de algemene synthetische afgevlakte curve, die de
onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, fors dalen.

Ontdek de barometer in zijn geheel

 

in Beci
BECI Community 6 december 2020
Deel deze post
TAGS 
Archiveren