De politieke barometer: mobiliteit, mobiliteit, mobiliteit… en reinheid!

30 januari 2018 door
BECI Community

Meer dan ooit geldt mobiliteit als de voornaamste zorg voor de deelnemers aan de opiniepeiling. Steeds meer mensen beschouwen dit als dé absolute prioriteit. Ook de reinheid treedt spectaculair op de voorgrond in onze halfjaarlijkse barometer[1], tussen de andere wensen die ondernemers aan de Brusselse regering richten.

 

1.    Onze politici: zwakke scores in Brussel

De scores van de Brusselse ministers

Welke zijn de voornaamste trends in onze politieke barometer? Vergeleken met vorig jaar, krijgen alle vrouwen binnen de regering een gevoelig betere beoordeling. De enige uitzondering is Fadila Laanan (1,69), die op de laatste plaats van de rangschikking belandt. Staatssecretaris belast met Buitenlandse Handel Cécile Jodogne (2,59) verschijnt nu op de derde plaats, na Guy Vanhengel (Budget en financiën, 2,86) en Didier Gosuin (Economie en Werk, 2,72).

De gesorteerde afvalzakken die allemaal in de verbrandingsoven eindigden, hebben blijkbaar sporen achtergelaten. Algemeen vertoont de barometer eveneens een sterk stijgende bezorgdheid wat betreft de openbare reinheid, naast een haast paroxistische obsessie met al wat met mobiliteit te maken heeft.

De argwaan van ondernemers ten aanzien van de regeringen blijft torenhoog: 75% t.a.v. de Brusselse regering en 48% t.a.v. de federale regering. Het aandeel van de respondenten die vertrouwen hebben in de Brusselse regering (12%) blijft stabiel, maar de federale regering krijgt er 4% bij en bereikt 37%.

 

2.    De gewestelijke spelers

 

Impulse (BAO) 3,05
Brussel Invest & Export 3,00
VDAB 2,90
MIVB 2,76
Actiris 2,73
Bruxelles Formation 2,73
Citydev (GOMB) 2,73
Innoviris 2,67
Finance.brussels (GIMB) 2,60
Leefmilieu Brussel (BIM) 2,56
Brussel Mobiliteit 1,80

 

De rangschikking is sinds de vorige editie nauwelijks veranderd, maar de spreiding neemt toe. Bovenaan het klassement verbeteren BAO en BI&E hun score, terwijl onderaan, Brussel Mobiliteit nog achteruit gaat. Innoviris verschijnt voor het eerst in deze barometer, op de achtste plaats. Actiris en de MIVB presteren minder goed dan vorig jaar.

De steeds terugkerende mobiliteitsproblemen en het beheer van de werven hebben ontegensprekelijk een negatieve impact op de perceptie van Brussel Mobiliteit. De goede resultaten van het BAO en BI&E is waarschijnlijk te danken aan de huidige hervorming en een beter dienstenaanbod. Voor de achteruitgang van Actiris hebben we niet meteen een uitleg. Heeft dit te maken met een Activa campagne die de klemtoon legde op de vermindering van de loonkost eerder dan op de troeven van de werkzoekende? Ook voor de daling van de score van de MIVB hebben geen andere uitleg dan veronderstellingen. Is die veroorzaakt door het moeilijke verkeer bovengronds of door de eerste stappen en investeringen voor metrolijn 3?

 

3.    De gewestelijke prioriteiten: mobiliteit, reinheid, vereenvoudiging

We stellen aanzienlijke trendverschuivingen vast. De mobiliteit die al topscores behaalde met 65,5%, is ondertussen gestegen naar een nieuwe record: 72,7%. Het thema reinheid stijgt opvallend en bereikt de tweede plaats met 27,5%, terwijl de derde plaats nog steeds toekomt aan de vereenvoudiging van de administratieve procedures, met 25,2% (vergeleken met 33,7% voordien).

Verderop in de bezorgdheidsredenen van onze respondenten vinden we het imago van Brussel als business center (gestegen naar 24,5%). De verlichting van de gewestelijke en gemeentelijke fiscaliteit komt bij ongeveer één respondent op vier tijd aan bod (24,1%), vergeleken met één op drie (34,1%) voordien. Veiligheid verhoogt zijn score tot 21,6% en steun bij investeringen behaalt 16,9%.

Het recordresultaat van de mobiliteit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de onopgeloste problemen en de onbekwaamheid om die op een bevredigende manier weg te werken. Het bijzonder incoherent beheer van de werven, dat regelmatig het nieuws haalde, heeft het fenomeen nog versterkt.

De daling van de belastingdruk, als wens van de ondernemers, moeten we waarschijnlijk interpreteren in het raam van de daling van de vennootschapsbelasting en andere maatregelen ter verlichting van de fiscale druk op de ondernemingen, terwijl een andere urgentie in Brussel de kop opsteekt: de openbare reinheid. Misschien heeft ook het nieuws een impact op de resultaten: denk maar aan de audit van de rekeningen van Net Brussel door het Rekenhof, de verbranding van gesorteerde afvalzakken, de vuile indruk van de voetgangerszone in centrum Brussel e.a.

 

4.    Mobiliteit: de barometer slaat op hol!

 

Op een bepaald moment dachten we zelfs dat wij ons in de berekening had vergist. Toch niet: de indicatoren worden vuurrood en vertonen indrukwekkende afwijkingen ten opzichte van de vorige barometer.

  • 67,88% van de respondenten is totaal misnoegd met het gewestelijke beleid inzake mobiliteit in Brussel: 10% meer dan in juli 2017 (57,34%).
  • 48,29% van de respondenten is totaal ontevreden met het federale mobiliteitsbeleid (vergeleken met ‘slechts’ 41,14% in juli 2017).
  • 87,02% van de respondenten oordeelt dat het verkeer binnen en rond Brussel ten opzichte van 2016 is verergerd. In juli 2017 was 76,58% van de respondenten deze mening toegedaan. Ook hier stellen we een verhoging van ongeveer 10% vast.
  • 70,02% van de respondenten beweert totaal ontevreden te zijn met de manier waarop het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de werkzaamheden coördineert.
  • 33,80% van de bevraagde personen oordeelt bovendien dat de mobiliteit de hoofdprioriteit moet zijn in de gemeente waar ze werkzaam zijn.

[1] Een online enquête die plaatsvond tussen 23 november en 4 december 2017 onder de leden en sympathisanten van Beci. 476 antwoorden.

 

 

BECI Community 30 januari 2018
Deel deze post
Archiveren