Brussel Durven Veranderen

Een dynamische regio om in te wonen, werken en ondernemen
18 juni 2024 door
Brussel Durven Veranderen
BECI

De verkiezingen brachten een nieuw politiek landschap in Brussel. Ongeacht welke coalitie er wordt gevormd, BECI zal steeds de belangen blijven verdedigen van ondernemers en zelfstandigen, want het zijn zij die zorgen voor het creëren van meerwaarde en werkgelegenheid. Laten we nooit vergeten dat Brussel meer dan 35.000 bedrijven en 100.000 zelfstandigen telt.

Er is een dringende noodzaak om de veiligheid en netheid in Brussel aanzienlijk te verbeteren, evenals het imago van het Brussels Gewest, zowel vanuit het perspectief van de Brusselaars zelf als van de rest van het land en van de wereld.

Op economisch vlak verwacht BECI dat de volgende Brusselse regering zich op drie fundamentele assen zal toeleggen: 

1. Een aanzienlijke verhoging van de werkzaamheidsgraad
Brussel wordt geconfronteerd met aanzienlijke menselijke uitdagingen en blijft achter op het gebied van de werkgelegenheidscijfers (67%!), zeker binnen de context van 108 knelpuntberoepen en 26.000 openstaande vacatures. Ieder van de actieve bevolking moet, ongeacht de situatie een job kunnen vinden en deelnemen aan het economische leven. Bedrijven zullen hun steentje bijdragen om 80% van de beroepsbevolking in staat te stellen een baan te vinden die bij hen past. Om dit te bereiken zullen opleidingen van cruciaal belang zijn, maar zal ook het informele werk moeten worden aangepakt.

2. Een vlottere en multimodale mobiliteit
Het volstaat niet om de Brusselse bevolking meer en beter toegang tot de arbeidsmarkt te geven. Brusselaars moeten zich ook gemakkelijk kunnen verplaatsen – net zoals pendelaars, toeristen of zakenlui gemakkelijk naar Brussel moeten kunnen komen, om te werken of gewoon voor hun plezier. Er is ook reden om de implementatie van de mobiliteitsplannen volledig te herzien en de toegankelijkheid en connectiviteit met de wereld via spoorweg en de internationale luchthaven Brussels Airport te herbekijken.

3. Een verbeterd economisch klimaat
Een absolute voorwaarde voor een aantrekkelijker Gewest met voldoende eigen middelen om haar uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Het Gewest moet waken over een voorbeeldig bestuur, vooral door administratieve vereenvoudiging en controle op lokale en regionale belastingen. BECI verwacht van de volgende regering om daadwerkelijk actie te ondernemen voor een snel en accuraat vergunningsbeleid en meer algemeen, om een efficiënte steun te zijn in het kader van de energietransitie.

Tenslotte is het belangrijk te onderlijnen, dat we met de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie een grote transformatie van onze maatschappij en economie beleven. Het is belangrijk om dit scharniermoment niet te missen. AI zal onze Brusselse instellingen en bedrijven de broodnodige efficiëntiewinst opleveren en ons helpen om de energietransitie te realiseren. BECI wil een constructieve partner zijn van de nieuwe regering om deze transitie tot een succes te maken, de risico's te beheersen en alle kansen optimaal te benutten.in Beci
Brussel Durven Veranderen
BECI 18 juni 2024
Deel deze post
TAGS 
Archiveren