De afwikkeling van COVID-19 verzoenen met de privacy van uw medewerkers

28 april 2020 door
BECI Community

Als werkgever heeft u een reeks preventiemaatregelen genomen (of u bent dit aan het doen), en dit rekening houdend met het betrokken advies bekendgemaakt door de FOD Werk. Al goed, maar is dan alles toegelaten wanneer het gaat om gezondheidsvereisten?

Nee, het respect voor de privacy verdwijnt niet, zoals wordt verklaard door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in een FAQ die ze hieromtrent recent heeft gepubliceerd.

Inderdaad, zelfs gedurende deze periode blijft de befaamde Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, en met name dus ook het principieel verbod op de verwerking van gezondheidsgegevens. Deze gegevens kunnen echter in bepaalde gevallen worden verwerkt, waaronder ter uitvoering van de arbeidsgeneeskunde.

Hier volgt een kleine bloemlezing van enkele veel gestelde praktische vragen aan de GBA.

 

Mag u de lichaamstemperatuur meten van uw medewerkers?

Ja, op zicht verbiedt de AVG dit niet wanneer deze temperatuuropname niet gepaard gaat met een verwerking van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het registreren van de naam en voornaam van de betrokken medewerkers.

 

Mag u uw medewerkers verplichten u mee te delen indien zij COVID-19 hebben opgelopen of hiervan symptomen vertonen?

Nee, maar de GBA beveelt aan de medewerkers aan te zetten dit spontaan mee te delen aan de arbeidsgeneesheer.

De FOD Werk geeft van zijn kant aan dat de werkgever, overeenkomstig de Codex over het welzijn op het werk, “de kennelijk zieke werknemer [kan] vragen om, met het oog op de veiligheid van de andere werknemers naar huis te gaan om uit te zieken en hem aanraden om zich te laten verzorgen. De werkgever kan, indien hij van oordeel is dat de toestand van de werknemer de risico’s die verbonden zijn aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt, contact opnemen met de arbeidsarts, die dan oordeelt of het noodzakelijk is de werknemer aan een gezondheidsbeoordeling bij hem te onderwerpen. De werknemer dient hier dan onverwijld gevolg aan te geven.

 

Mag u vrij de namen van uw besmette medewerkers bekendmaken?

Nee, dit zou niet proportioneel zijn. Hun namen kunnen in principe enkel aan de arbeidsgeneesheer worden gecommuniceerd.

Inderdaad kan de werkgever, wat de GBA betreft, de andere werknemers natuurlijk over een besmetting informeren, maar het is “in de meeste gevallen niet nodig (of zelfs wenselijk) om een naam te vermelden, omdat dit ook een stigmatiserend effect zou kunnen hebben.”

 

Mag u bij het einde van de beperkingen uw medewerkers verplichten om de arbeidsgeneesheer te raadplegen vooraleer het werk te hervatten?

Wat de FOD Werk betreft, mag dit niet: “de werkgever kan zijn werknemers niet verplichten om langs te gaan bij de arbeidsgeneesheer voor een bezoek/onderzoek vooraleer het werk te hervatten (…)”.

We herinneren er echter aan dat een onderzoek bij werkhervatting nodig is wanneer het gaat om een werknemer die een ernstige besmettelijke ziekte heeft opgelopen en die verplicht was om ziekteverlof te nemen dat werd aanbevolen door de preventieadviseur-arbeidsarts op het formulier gezondheidsbeoordeling, en dit in overeenstemming met de artikelen I.4-35 en 71 van de Codex over het welzijn op het werk.

 

 

Newsletter HR & Social

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci (gratis)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
BECI Community 28 april 2020
Deel deze post
Archiveren