Human resources tegenover lockdown

23 april 2020 door
BECI Community

Hoe gaan HR-diensten te werk tijdens de coronaviruscrisis? Welke invloed zal dat hebben op de werkgelegenheid en het beheer van het werk, op korte en middellange termijn? Employment Officer Frédéric Simon pakt deze vraagstukken aan, via de ‘Covid’-eenheid van Beci.

“De aard van mijn werk blijft onveranderd”, vertelt Frédéric Simon, die zich al 30 jaar als sociaal adviseur bij Beci inzet voor al wat met human resources te maken heeft. “Toch bepaalt de gezondheidscrisis specifieke prioriteiten in elke fase van haar verloop.”

“Bij het begin van de epidemie, toen de lockdown nog niet van kracht was, kreeg ik vooral organisatorische vragen voorgeschoteld, over telewerken of over werknemers die in quarantaine in het buitenland vast zaten. Ik moest dan uitmaken wat de gevolgen zouden zijn voor het arbeidscontract. Sinds het begin van de lockdown zijn de vragen vooral verschoven naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen. Ik kreeg ook vragen over de mogelijkheden voor de werkgever om aanvullende betalingen te verrichten enz. Sinds kort verandert de aard van de vragen die hier binnenrollen omdat de ondernemingen nu gaan nadenken over wat hen na de lockdown te wachten staat. Uiteraard zal niet iedereen op dezelfde manier of in hetzelfde tempo het werk hervatten. De tijdelijke en de economische werkloosheid zullen niet van de ene dag op de andere verdwijnen. Deze vraagstukken blijven dus actueel.”

Ondernemingen die wegens de crisis in moeilijkheden zijn verzeild, zitten nu met het vraagstuk van de loonkosten: “Zullen we werknemers moeten ontslaan? En zo ja, onder welke voorwaarden? Bestaan er alternatieven zoals deeltijds werk of onbezoldigd verlof? Omgekeerd, hoe kan je het personeel behouden? In tijden van onzekerheid hebben de betere elementen wel eens de neiging om het gras elders groener te vinden …”

Werkgevers maken zich onder meer zorgen om de organisatie van de vakantieperiode. Veel werknemers hebben hun vakantie uitgesteld of zelfs gevraagd om die te annuleren. “Wat kunnen we doen om accumulatie te voorkomen en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren na de werkhervatting? Kunnen we het personeel dwingen verlofdagen te nemen?”

De werkgevers tasten bovendien in het duister wat betreft gezondheid en welzijn op het werk na de lockdown. Misschien zullen sommige werknemers liever blijven tegenwerken, uit angst voor besmetting of gewoon uit gemakzucht. De plotselinge invoering van telewerken zal waarschijnlijk een langdurige invloed hebben.

Volgens Frédéric Simon “wordt dit zeker een belangrijk element in de toekomstige relatie tussen werkgever en werknemer. Ook het rekruterings- en retentiebeleid zal er voortaan rekening mee moeten houden.”

 

Onze experten:

Stéphane Baudry – Covid Crisis Manager Meer lezen
Salima Serouane – Bank Liaison Officer Meer lezen
Catherine Mertens – Coaching Officer Meer lezen
Frédéric Simon – Employment Officer Meer lezen
Eric Vanden Bemden – Real Estate Officer Meer lezen
Camille Callens – Revival Officer Meer lezen
Sybille Motte  & Jean Philippe Mergen – Import/export Officer Meer lezen
Erick Thiry – Private Equity Officer Meer lezen

 

BECI Community 23 april 2020
Deel deze post
TAGS 
Archiveren