Bemiddeling en heronderhandeling van contracten

1 april 2020 door
BECI Community

De noodsituatie op het gebied van de gezondheidszorg leidt tot een verandering van de economie van de contracten. Behalve in uitzonderlijke gevallen voorzien de contracten echter niet in een heronderhandelingsclausule die voorziet in een procedure waarbij de partijen om een tafel moeten gaan zitten (wat momenteel moet worden vermeden) om de voorwaarden van het contract te wijzigen.

 

In het beste geval bevatten de contracten bepalingen inzake overmacht. Deze clausules hebben betrekking op de contractuele aansprakelijkheid (gevolgen van het niet uitvoeren van het contract). Evenzo zijn „best efforts” -clausules in Anglo-saksische wetgeving bedoeld om te waarborgen dat een partij loyaal is aan de uitvoering van het contract. Een „inspanningsverplichting” is slechts een „inspanningsverbintenis” en een resultaatsverplichting („als het resultaat niet wordt bereikt, heb ik schuld”). Bij de verplichting om alles in het werk te stellen moet rekening worden gehouden met de belangen van zijn partner. Zij moet het gedrag van de coöperatie aannemen.

Bij gebreke van een heronderhandelingsclausule kunnen de partijen bij het contract instemmen met een reorganisatie van hun wederzijdse verplichtingen (termijn, hoeveelheden, prijzen enz.) of kunnen zij worden bijgestaan door een bemiddelaar.

Bemiddeling is een door een derde partij beheerd onderhandelingsproces, de bemiddelaar. De Ombudsman legt geen oplossing op en geeft geen persoonlijk advies. Het helpt de onderhandelaars bij het ontwikkelen van een oplossing die tegemoetkomt aan de belangen van alle partijen. Dit is een proces van cocreatie dat de onderhandelaars ertoe verplicht samen te werken. Het voordeel van bemiddeling is dat het snel en goedkoop is. Het nadeel van bemiddeling is dat in geval van een mislukking de onderhandelaars het uitgangspunt vormen.

Belangrijk: kies een erkende bemiddelaar. Het is een garantie van kwaliteit en professionalisme. De lijst van erkende bemiddelaars is beschikbaar op de website van de federale bemiddelingscommissie ( www.cfm-fbc.be).

 

Wat is bMediation?

bMediation is een non-profitorganisatie die 20 jaar geleden is opgericht door BECI (Kamer van Koophandel en Industrie) en de Franstalige en Nederlandstalige orde van advocaten in Brussel. Zij wordt erkend door de federale bemiddelingscommissie en vormt elk jaar honderd bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken, in het Frans en in het Nederlands. mediation is ook een internationaal erkend Belgisch centrum voor commerciële bemiddeling en bouwt partnerschappen aan met andere centra.

 

Wilt u een begin maken met een bemiddeling?

Contact: Www.bmediation.eu

BECI Community 1 april 2020
Deel deze post
TAGS 
Archiveren