Hebt u uw elektrisch en elektronisch afval geregistreerd?

14 november 2022 door
BECI Community

Wist u dat elk bedrijf, in de breedste zin van het woord, dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) weggooit of laat ophalen, dit aan een officiële instantie moet melden? Dit is een Europese richtlijn. In België moet u uw AEEA registreren bij Beweee.be.

AEEA staat voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. EEA is elk apparaat dat werkt door middel van een stekker, kabel of batterij.

AEEA wordt beschouwd als gevaarlijk afval omdat het verschillende schadelijke bestanddelen kan bevatten. Voorbeelden hiervan zijn batterijen in gereedschap, ontladingslampen in een afzuigkap of koelgassen in koelkasten en diepvriezers.

Daarom moet deze AEEA worden ingezameld en verwerkt.

Europese richtlijnen regelen de traceerbaarheid en registratie van deze afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

EUR-Lex – 32002L0096 – NL – EUR-Lex (europa.eu)

Evenals degenen die dit materiaal produceren, moeten degenen die zich ervan ontdoen dit melden bij een erkende organisatie of bij een door de producenten opgerichte instantie. Deze verplichting geldt niet voor particulieren die de apparatuur afgeven bij een inzamelpunt of een afvalverwerkingscentrum (dat voor de sortering zorgt). Anderzijds is die verplichting wel van toepassing op bedrijven die dergelijk grofvuil laten ophalen, het afgeven bij een inzamelpunt of een containerpark, en zelfs op bedrijven die lege containers afzetten bij particulieren of privé- of overheidsbedrijven en daarin AEEA aantreffen.

Op de website Beweee.be geregistreerde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

In België kunnen bedrijven voor de registratie van hun AEEA bij Recupel terecht (een organisatie die door de producenten werd opgericht) en Beweee, het registratie-instrument dat officieel wordt aangeboden door Leefmilieu Brussel, het SPW Wallonie Environnement en OVAM in Vlaanderen. Hiermee wordt voldaan aan de Europese verplichting om EEA en AEEA aan te geven. Er zij op gewezen dat Recupel haar registraties ook naar Beweee stuurt.

Voor het jaar 2022 hebben bedrijven tot 1 juli 2023 de tijd om hun AEEA te registreren op de website Beweee.be. De procedure is vrij eenvoudig en duurt de eerste keer ongeveer een half uur, en daarna, met wat oefening, slechts enkele klikken en minuten.

Voorlopig zijn er nog geen sancties opgelegd aan bedrijven die hun AEEA niet registreren. Het verplichte karakter van het systeem blijft echter bestaan en de jaarlijkse stijging van het aantal tonnen AEEA dat op de Beweee-website wordt aangegeven, toont aan dat de bedrijven zich er terdege van bewust zijn dat zij deze goede praktijk zo snel mogelijk moeten toepassen.

Ten slotte worden bedrijven die hun AEEA niet registreren, bij de bevoegde instanties aangegeven. Dit leidt tot een vervolginspectie, een ingebrekestelling en een eventuele boete.

 

Op de website Beweee.be kunt u afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) registreren, maar ook informatie vinden over de richtlijnen en procedures. De website biedt bovendien een nuttige FAQ.

www.beweee.be

 

Over de auteur

Julien Semninckx, BECI

in ESG
BECI Community 14 november 2022
Deel deze post
TAGS 
Archiveren