Brussels Airport economisch en ecologisch kampioen

9 juni 2019 door
BECI Community

Nagenoeg 25,7 miljoen passagiers in 2018: Brussels Airport is duidelijk de belangrijkste toegangspoort tot de hoofdstad van Europa. Het is bovendien het tweede Belgische logistieke platform voor internationale handel, na de Haven van Antwerpen. In 2018 passeerden meer dan 730.000 ton via de vrachtzone Brucargo, waar meer dan 100 bedrijven zijn gevestigd.  

Als economisch paradepaardje wil Brussels Airport ook een modelbedrijf zijn dat de impact van zijn activiteiten maximaal beperkt. Tijdens ons bezoek aan de luchthavenfaciliteiten vernamen we het volgende:  

 

A.Energie en CO2: In 2012 werd Brussels Airport de eerste luchthaven ter wereld die een ISO 50001 certificaat in de wacht sleepte. Deze norm helpt bedrijven hun energieverbruik te verminderen en te optimaliseren, en tegelijk hun CO2-uistoot terug te schroeven. De luchthaven koos voor LED-verlichting, IT-apparatuur met een laag verbruik en een doorgedreven energie-isolatie van de infrastructuur. Brussels Airport ging voor hernieuwbare energie, met een aankoopbeleid van 100% groene stroom, naast eigen productie: de zonnepanelen produceerden bijna 2800 MWh in 2017. Verder beschikt de luchthaven over warmtekrachtkoppeling op basis van aardgas, voor de simultane productie van warmte en energie. En om de uitstoot van CO2 verder te verminderen, geeft Brussels Airport de voorkeur aan elektrische of door CNG aangedreven voertuigen 

Op de landingsbanen kunnen vliegtuigen continu landen. Hun verkeer op de grond wordt echter zoveel mogelijk beperkt en bij stilstand moeten de toestellen alle motoren uitschakelen. Al deze maatregelen verminderen uiteraard de CO2-uistoot, maar ook de geluidsoverlast.  

Zo heeft Brussels Airport sinds 2010 zijn energieverbruik al met meer dan 11% en de CO2-uitstoot met meer dan 34% verminderd. Het is de bedoeling om tegen 2030 25% minder energie en 40% minder CO2 te bereiken. Om de overblijvende uitstoot te compenseren, werkt Brussels Airport samen met het bureau CO2Logic, zodat de luchthaven sinds 2018 CO2-neutraal werkt voor zijn eigen activiteiten (niet die van de luchtvaartmaatschappijen) en de Airport Carbon Accreditation 3+ heeft verkregen 

B. Geluidshinder: Een vliegtuig is onvermijdelijk luidruchtig. Brussels Airport doet echter het uiterste om de geluidshinder te beperken, namelijk door verschillende tarieven voor het gebruik van de start- en landingsbanen op te leggen: de luidruchtigste vliegtuigen betalen drie keer zoveel als de minder luidruchtige. Andere maatregelen zijn onder meer de beperking van de nachtslots, de aanwijzing van specifieke tijdstippen en zones voor motortesten, diverse gronddiensten om het gebruik van hulpmotoren te beperken enz. In totaal is het aantal door geluidshinder getroffen mensen sinds 2010 met bijna 56% gedaald.  

C. Water: De luchthaven focust niet alleen op energie en klimaat. Hij tracht bovendien het waterverbruik te verminderen en het vrijkomen van mogelijk verontreinigd water in het milieu te voorkomen. De luchthaven investeerde in een apart wateropvang- en -opslagsysteem en beschikt over een eigen waterzuiveringsstation. Deze installatie verwerkt sinds 2010 tot 2,4 miljoen liter per dag. Dit water is afkomstig uit de terminal, het hotel, de kantoren en de vliegtuigen zelf. Het gezuiverde water wordt gedeeltelijk gebruikt voor de besproeiing van de aangrenzende golfbaan 

Dit zijn slechts enkele van de milieuaspecten waar Brussels Airport aan werkt. Mobiliteit, afvalbeheer, bodemvervuiling, biodiversiteit en duurzaam bouwen zijn andere hoofdstukken van de duurzaamheidstrategie. Hoe dan ook, deze inspanningen tonen aan dat het voor een bedrijf best mogelijk is om zijn milieu impact aanzienlijk te verminderen zonder de economische activiteit in het gedrang te brengen.  

 

BECI Community 9 juni 2019
Deel deze post
Archiveren