Verander de klimaatverandering – en uw eigen onderneming!

1 maart 2019 door
BECI Community

[Co-productie] Ook op uw bedrijf weegt de dreiging van de klimaatverandering. Nu, het kan ook anders, want de klimaatverandering kan een kans betekenen voor uw onderneming: de gelegenheid om een revolutie te doorstaan en meer toekomstgericht te gaan werken. Er verschijnen nu instrumenten die bestaande modellen gaan herdefiniëren en een revolutie teweegbrengen in de productiemethoden en het aanbod van diensten. Denk maar aan nieuwe digitale technologieën als kunstmatige intelligentie, virtuele of augmented reality, digitale fabricage, om nog maar te zwijgen over disruptieve business models.

In Brussel, België en in heel Europa wachten veel problemen op oplossingen: de omwenteling van de mobiliteit, de levering van groene energie en de productie van schoon water voor de toekomstige generaties zijn daar voorbeelden van. Wordt u binnenkort een van degenen die zulke uitdagingen aangaan? Een van de mensen die oplossingen ontwikkelen en tegelijk nieuwe zakelijke uitzichten ontginnen?

Van 28 tot 30 maart 2019 gaat de derde editie van het jaarlijkse innovatiefestival Hack Belgium door in Tour & Taxis. Dit jaar ligt de klemtoon op het klimaatvraagstuk. Door de nodige kennis, technologie, inspiratie en middelen samen te brengen, nodigt Hack Belgium uw onderneming uit op een ontdekkingstocht doorheen de uitzichten en kansen die de klimaatverandering aanbiedt.

Hackawhat?

Leo Exter is Chief Energizer en een van de oprichters van Hack Belgium: “Als fenomeen vindt de ‘hackathon’ zijn oorsprong in de IT-wereld en is het fundamenteel gericht op het zoeken naar digitale oplossingen, die zich vaak uiten in nieuwe applicaties. Hack Belgium is echter veel meer dan dat: we zijn begonnen met een concept van hackathon en hebben eromheen een innovatiefestival in het leven geroepen. We werken samen met deskundigen uit de industrie en de academische wereld, in hun zoektocht naar fundamentele en concrete oplossingen voor een betere wereld. Dit jaar focussen we op het klimaatprobleem. We hopen aan een oplossing te mogen bijdragen.”

Het basisconcept van Hack Belgium berust op een samenkomst van een duizendtal mensen met zeer uiteenlopende profielen. We mogen rekenen op de aanwezigheid van grote bedrijven (De Watergroep, Elia, De Lijn, Johnson & Johnson, AGEAS, AG Insurance en Seth and Dunn), evenals van overheidsspelers en niet-gouvernementele organisaties: (FOD IBZ, FOD Financiën, Vlaio, Actiris, VDAB, Forem en Syntra).

De 1000 deelnemers worden samen begeleid door honderden deskundigen van de VUB, Ichec, de UCL, Vito, Imec, de KU Leuven, UGent, UAntwerpen, het Antwerp Management School, de Thomas More faculteit enz.

Tijdens de drie dagen van het evenement zullen de deelnemers ideeën voorstellen, krachten bundelen, nieuwe trends ontdekken en nieuwe vaardigheden verwerven zoals design, lean startups of growth hacking. Ze moeten wel economisch levensvatbare ideeën ontwikkelen en zullen leren deze aan te passen en uit te leggen aan klanten, investeerders en potentiële partners. En dit alles in amper drie dagen!

Om ideeën en deelnemers in goede banen te leiden, stelt Hack Belgium 12 thema’s voor. Elk hiervan staat onder leiding van deskundigen die de deelnemers komen ondersteunen in hun projecten. Hack Belgium heeft verder een specifiek programma opgezet voor deelnemers die zich willen concentreren op klimaatprojecten of die de positieve impact van een project op het klimaat willen optimaliseren. De deskundigen met wie Hack Belgium een team heeft samengesteld, komen onder andere van Greenpeace, GoodPlanet, Climact en CO2Logic, Vito en EcoRes.

Specialisten in domeinen als CO2-berekeningen, lucht- en waterkwaliteit, klimaatverandering, energie en industriële ecologie zijn er om de deelnemers antwoorden te bieden op hun vragen: hoe verkleinen we de ecologische voetafdruk van producten? Welke impact is nodig om een verandering in de samenleving teweeg te brengen? Wat zijn de (technische, juridische …) hinderpalen? E.d.

Bij het afronden van Hack Belgium zal een jury bestaande uit vertegenwoordigers van NGO’s, de privésector en de overheid de meest duurzame en innovatieve projecten selecteren, om daar vervolgens hun expertise en netwerken voor open te stellen. En vanaf de volgende maandag beschikken de deelnemers over een projectschets waarmee ze aan de slag kunnen.

Meer informatie leest u in het artikel van de Hack Belgium blog: Do your part for fighting climate change at Hack Belgium.

Het evenement krijgt steun van Beci, Sprout to be Brussels, Vlaio, Innoviris en Digital Wallonia.

 

BECI Community 1 maart 2019
Deel deze post
Archiveren