Circulair bedrijfsmodel: 7 pijlers om er te komen

16 mei 2021 door
BECI Community

Circulaire economie wordt gedefinieerd als “een economisch en industrieel systeem dat erop gericht is producten, hun componenten en materialen zo lang mogelijk binnen het systeem in omloop te houden en tegelijkertijd de kwaliteit van het gebruik ervan te waarborgen“. Het doel van deze praktijk is dan ook eenvoudig: De lineaire economie achter jou te laten om het hergebruik en de recycling van producten en diensten te verkiezen. Het betreft zowel de consumptie- als de productie- en afvalbeheersprocessen, aangezien het de bedoeling is het algemene gebruik van de middelen te verbeteren. 

 

7 pijlers voor maximale efficiëntie

Om de optimale werking van dit soort systemen te garanderen, is het noodzakelijk om deze 7 essentiële pijlers te respecteren: 

  • Duurzame logistiek: Een circulaire economie omvat ook winnings- en exploitatiemethoden die erop gericht zijn de schadelijke gevolgen voor het milieu te minimaliseren. Daarbij is het ook belangrijk om duurzame inkopen te verkiezen voor het bedrijf. 
  • Ecodesign: bij het ontwerp van het product/de dienst moet rekening worden gehouden met de gehele levenscyclus ervan.  De gebruikte technieken moeten hun impact op de planeet beperken.
  • Industriële en territoriale ecologie: het doel is om verspilling van middelen te voorkomen dankzij een systeem dat de onderlinge afstemming van behoeften en de uitwisseling van stromen mogelijk maakt.
  • Diensteneconomie: de nadruk wordt gelegd op het gebruik van een product in plaats van op het bezit ervan. 
  • Verantwoordelijk verbruiken: de (particuliere of openbare) kopers van het product of de dienst moeten ertoe worden gebracht de gevolgen voor het milieu en de levenscyclus van het product in overweging te nemen om hun keuze te maken. 
  • Verlenging van de levensduur van het product: het doel is om het product te kunnen hergebruiken, tweedehands te verkopen of te repareren om een zo lang mogelijk gebruik van het product te garanderen.
  • Recycleren: het gebruik van afval als grondstof. 

 

Een circulair bedrijfsmodel, het is mogelijk! 

Stéphanie Fellen, van Smart2Circle, vertelt over haar ervaring met circulaire bedrijfsmodellen en geeft ons de sleutels tot een duurzame economie!

stephanie fellen

Kunt U Smart2Circle in een paar zinnen omschrijven? 

SMART2CIRCLE is een adviesbureau in duurzame strategie en circulaire economie. Wij adviseren en begeleiden bedrijven bij hun MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)- en circulaire aanpak, van de diagnose tot het actieplan en de operationele uitvoering. Wij begeleiden bedrijven bij de uitvoering van hun strategie om koolstofneutraliteit te bereiken. Deze methode is gebaseerd op 4 stappen: het meten van de uitstoot van broeikasgassen, het verminderen van de uitstoot met name door middel van een circulaire economie, het compenseren van de uitstoot en ten slotte het communiceren over de duurzame strategie. Gedurende dit proces geniet het bedrijf van een nauwkeurige diagnose volgens erkende normen, de teams worden bewust gemaakt, getraind en betrokken bij de co-constructie van de aanpak dankzij participatieve workshops en collectieve intelligentie-sessies. Wij ondersteunen bedrijven in hun zoektocht naar partners voor een positieve synergie, optimalisering van hulpbronnen en grondstoffen, ecodesign, afvalbeheer en -terugwinning, het beheer van producten aan het einde van hun levenscyclus en de communicatie over de duurzame benadering van de belanghebbenden.

 

 

Wat maakte dat je dit bedrijf wilde ontwikkelen? 

Ik ben economist van opleiding en zit al bijna tien jaar in de sector van de duurzame ontwikkeling. Ik heb gemerkt dat veel bedrijven een echte behoefte en wens hebben om duurzame ontwikkeling in hun bedrijf te integreren, maar zonder te weten waar ze moeten beginnen. Ik wilde hen een eenvoudige methode aanreiken om te beginnen met het streven naar koolstofneutraliteit. Ik geloof in een economie waarin elk bedrijf zinvol is en economische, sociale en ecologische waarde creëert, met een gemeenschappelijk doel van koolstofneutraliteit. Ik ben ervan overtuigd dat het starten van een project inspiratie maar ook concrete oplossingen vereist. Alles wat ik dagelijks doe, zij het via mijn adviesbureau Smart2Circle, via mijn blog Business Impact, de Business Impact podcast, door te schrijven, conferenties, is gewijd aan het bouwen van deze wereld.

 

 

Hoe respecteert U de 7 pijlers van de circulaire economie? Spreekt één van de pijlers U in het bijzonder aan?

Zodra we met een bedrijf werken, beginnen we met het bewust maken van de energie- en klimaatproblematiek, om het verband tussen de vermindering van de CO2-uitstoot en de kringloopeconomie duidelijk te maken. Studies tonen aan dat als de economie 100% cirkelvormig zou zijn, de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 70% zou kunnen worden verminderd. Het is belangrijk om dit principe duidelijk te maken en vervolgens binnen de onderneming op te sporen welke pijler van de circulaire economie het meest geschikt is bij de ontwikkeling van het business model. Een advocatenkantoor zal niet dezelfde mogelijkheden bieden voor de circulaire economie als een meubelfabrikant of een hotel. Het is moeilijk voor mij om één pijler in het bijzonder te kiezen, omdat ze me allemaal aanspreken. Als ik echt zou moeten kiezen, zou ik me richten op de pijlers met betrekking tot duurzaam inkopen en eco-design, omdat de meeste impact reeds bereikt kan worden in de ontwerpfase van het product, waar we het meeste gewicht in de schaal leggen. Het basisidee is niet om uit te zoeken hoe we onze verspilling kunnen omzetten in grondstoffen, maar hoe we onze grondstoffen niet kunnen omzetten in afval.

 

 

Wat zijn de moeilijkheden om een circulair in plaats van een lineair bedrijfsmodel te gebruiken? 

De uitdaging voor bedrijven is om in beweging te komen, omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen en waar ze juist de energie moeten steken om hun bedrijf circulair te maken. Ik denk dat het in principe niet erg ingewikkeld is, je moet beginnen met jezelf de volgende vraag te stellen: welke activiteiten in mijn bedrijf vereisen de extractie van hulpbronnen, en hoe kan ik vermijden om deze bronnen iedere keer nieuw te extraheren? 

 

 

Wat zijn de voordelen van een circulair bedrijfsmodel? 

Een circulair bedrijfsmodel biedt financiële voordelen. Zowel in termen van winstgevendheid als in termen van besparingen in het afvalbeheer. Een circulair bedrijfsmodel stelt u in staat om uw impact op het milieu te verminderen, om innovatief te zijn, om de juiste vragen te stellen, maar ook om uw concurrenten een stap voor te zijn, want het is het model waar bedrijven naartoe gaan, wat er ook gebeurt. De reuzen van de industrie zijn al begonnen (Zalando, Ikea, Decathlon, enz.), dus alle bedrijven moeten het voorbeeld volgen, met het risico om zeer snel achterop te raken als ze beslissen dat niet te doen. 

 

 

Moest u het allemaal opnieuw moeten doen, zou U het dan op dezelfde manier doen?

Absoluut!

BECI Community 16 mei 2021
Deel deze post
Archiveren