Aangepaste werkplekken, met Ergojob

17 april 2023 door
BECI Community

Werkplekken aanpassen voor mensen met een handicap is de bestaansreden van Ergojob. Voor ergonome Aurore Pironnet betekent de onverhinderde toegankelijkheid tot werkplekken een effectieve hefboom om de arbeidswereld inclusiever te maken. Vooral omdat tegenwoordig bijna alles mogelijk is. Zij vertelt ons meer over het Ergojob-project ...

Ergojob is gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en bevordert als project de aanpassing van werkplekken voor mensen met een handicap. “Wij zijn vier ergonomen die steun bieden aan medewerkers die aan beroepsintegratie doen“, legt Aurore Pironnet uit. “Concreet stappen we naar de bedrijven om zowel de werknemers als de werkgevers, de hiërarchie en de preventieadviseurs te ontmoeten. Door de werknemer met een beperking in zijn reële werksituatie te observeren, kunnen we een lijst opmaken van de vereisten van de baan en de moeilijkheden, (on)mogelijkheden en middelen beoordelen. Vervolgens bestuderen we de aanpassingen die tegemoetkomen aan de behoeften van werknemer en bedrijf en stellen we oplossingen voor.”

Werkpostaanpassingen kunnen van organisatorische of materiële aard zijn. Op organisatorisch niveau betreffen deze aanpassingen bijvoorbeeld de beschrijving van taken, de manier waaropinstructies worden doorgegeven, toezichtmethoden of het beheer van werktijden. “Als iemand cognitieve problemen vertoont of snel vermoeid raakt, sleutelen we bijvoorbeeld aan de verdeling van de taken over de dag“, legt de ergonome uit. Op materieel niveau kan een grote verscheidenheid aan aanpassingen worden aangebracht, afhankelijk van zowel het soort werk als van de beperkingen van de werknemer. Ze kunnen gericht zijn op de toegankelijkheid van infrastructuren of worden toegepast op apparatuur en gereedschap. Beperkte mobiliteit, slechtziendheid, slechthorendheid ... Er bestaan tegenwoordig werkinstrumenten die veel gebreken compenseren. Het is best mogelijk om administratieve banen aan te passen, maar ook banen die buitenwerk vereisen. “Soms moet je creatiever zijn in de zoektocht naaroplossingen, maar uiteindelijk lukt het altijd.

Demystificatie van de handicap

 

Aurore Pironnet stelt vast dat er helaas nog veel verkeerde opvattingen over handicaps de ronde doen. Demystificeren is onze taak. Want ongeacht de activiteit kan een baan worden aangepast aan een persoon met een handicap. Wij nodigen bedrijven uit om hun vooroordelen even opzij te schuiven en vanaf nul te beginnen. Want zodra de baan aan de werknemer is aangepast, bestaat er geen verschil meer tussen hem en zijn collega’s. Hindernissen wegwerken in de toegankelijkheid van werkplekken is een effectieve hefboom om de beroepswereld inclusiever te maken.

Ergojob helpt bedrijven in drie gevallen: wanneer iemand met een handicap aan het werk gaat, wanneer iemand die langdurig afwezig is geweest het werk hervat, of voor mensen die al aan het werk zijn. “Op administratief niveau moet de aanvraag echter altijd van de werkgever komen, in overleg met de werknemer”, legt Aurore Pironnet uit. Bedrijven kunnen ook steun krijgen om deze aanpassingen te financieren via verschillende subsidies.

Aurore Pironnet, ergonoom: Ongeacht de activiteit kan een baan worden aangepast om die open te stellen voor iemand met een beperking.

Hulpmiddelen voor professionals

 

Daarnaast biedt Ergojob bedrijven gratis advies aan. Hiervoor werkt Ergojob samen met gespecialiseerde diensten die hun expertise inzetten om werksituaties aan te passen (Access And Go-ABP, Jordan Barbette, Kaplab, De Braille-liga, de Creth, Le Ressort en de Multiple Sclerose Liga). “Deze adviesdiensten zijn ofwel gespecialiseerd in één soort handicap of één soort werkpostaanpassing.” En omdat het allemaal begint met een mentaliteitsverandering, organiseert Ergojob ook bewustwordingssessies in bedrijven. “Deze zijn gratis voor bedrijven. Ze kunnen algemeen zijn voor bedrijven die een meer inclusief HR- en aanwervingsbeleid willen voeren, of specifiek voor een interne behoefte.”

Ten slotte heeft Ergojob een webtool ontwikkeld om werkgevers te helpen. Zij vinden er goede praktijken, voorbeelden van werkpostaanpassingen, analyse-instrumenten, enz. De tool bevat ook een reeks verklarende fiches over goede praktijken volgens de ondervonden moeilijkheden. Deze resource base werkt in een samenwerkingsverband om de meest correcte en actuele informatie te verstrekken. Dankzij de tool kunnen bedrijven vooraf informatie vergaren en oplossingen ontdekken die ze niet noodzakelijk kenden. Ze kunnen dus vooruitgang boeken nog voor wij ingrijpen”, besluit Aurore Pironnet.

Lees meer: https://ergojob.aviq.be

BECI Community 17 april 2023
Deel deze post
Archiveren