Diversiteit op de werkvloer : KOCA

20 februari 2018 door
BECI Community

Diversiteit reikt verder dan culturele uitwisseling – “Marokkaanse thee en couscous serveren, dat is prima. Maar een diversiteitsbeleid draait niet om ‘de uitwisseling van culturen’. Het gaat er om dat mensen zich welkom voelen op het werk en vol vertrouwen initiatief nemen. Daarin ligt de meerwaarde.” Paul Boutsen is jarenlang diversiteitsambtenaar van KOCA vzw (Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen) en begrip voor elkaar is er een reflex geworden.

Paul Boutsen heeft KOCA op het punt gekregen waar hij het wilde hebben. Na tien jaar diversiteitsbeleid hoeft niet meer dwangmatig op dezelfde nagel te worden geklopt. Rekening houden met andere culturen is intussen een tweede natuur van deze organisatie. “We zijn van start gegaan met gerichte acties rond kennismaking met elkaar”, zegt Paul. “Dat doen we nog steeds, maar we zien nu dat een golfbeweging is ontstaan. Mensen uit verschillende teams zetten afwisselend activiteiten op touw en – nog veel belangrijker – ze zien zelf de noden van collega’s of leerlingen met migratieachtergrond en spelen erop in.”

KOCA telt vandaag 800 leerlingen en 620 personeelsleden. De organisatie werd in 1835 opgericht als een instelling voor doven en slechthorenden, maar werd door de jaren uitgebreid tot de bredere groep van kinderen en jongeren met communicatieve moeilijkheden: autismespectrumstoornissen, spraakontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsstoornissen. Naast drie scholen Buitengewoon Onderwijs telt KOCA twee multifunctionele centra (MFC) die specifieke zorg, ambulante hulp en  bijkomende therapieën bieden. KOCA verzamelt ook gerichte teams die leerlingen individueel opvolgen. Daarin zitten ook logopedisten, pedagogen en medische specialisten. Het zorgzame, de aandacht voor individuele noden: ze behoren tot het oer-DNA van de organisatie.

Afspiegeling

Dat zorgzame vind je ook terug in het beleid van KOCA om medewerkers met een andere culturele achtergrond aan te trekken. “Veel van onze jongeren hebben een migratieachtergrond, in sommige klassen gaat het om meer dan de helft. Als je wil dat zij zich thuis voelen, moet je personeel een afspiegeling zijn van die diverse populatie. Met divers gekleurd personeel zullen we hun noden ook net iets sneller aanvoelen”, stelt Paul Boutsen. “En wat heeft het voor zin om waarden als diversiteit te verkondigen als je zelf niet de daad bij het woord voegt?”

Lees het volledige artikel op de website van HRwijs, een dienstverlening van Verso. 

 

Actieplan diversiteit

 

Met de steun van:

BECI Community 20 februari 2018
Deel deze post
Archiveren