Hoe diversiteit op de werkvloer tot betere prestaties leidt

5 mei 2021 door
BECI Community

[Coproductie] Wat is het effect van diversiteit op de werkvloer? En waarom is een diversiteitsbeleid onmisbaar? Beide vragen kregen een antwoord op de officiële uitreiking van onze diversiteitslabels: een jaarlijks event voor werkgevers in Brussel, zelf hét toonbeeld van diversiteit. 73% van de inwoners in onze hoofdstad is van buitenlandse origine, in Vlaanderen en Wallonië is dat respectievelijk maar 20% en 32%.

 

Op 14 december 2018 ontvingen 22 Brusselse werkgevers een diversiteitslabel van Actiris voor hun inspanningen in de strijd tegen discriminatie. De meer dan 100 werkgevers en hr-verantwoordelijken die aanwezig waren op de uitreiking, konden er 2 presentaties meepikken. Zowel Soumia Malinbaum, erevoorzitter van de Franse Vereniging van Diversiteitsmanagers (AFMD) en Business Development Manager bij Keyrus, als Jacques Spelkens, Head of CR Benelux bij ENGIE, getuigden er over hoe diversiteit hun organisaties al verrijkte.

We bundelen de inzichten van Soumia Malinbaum in 4 take-aways:

1. Diversiteit als driver van prestaties

Malinbaum stak van wal met enkele spraakmakende cijfers. Zo haalde ze een studie uit 2018 van adviesbureau McKinsey aan, die de positieve impact van een diversiteits- en inclusiebeleid aangeeft: uit hun onderzoek blijkt dat teams met een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen 21% beter presteren, en teams met een etnische en culturele diversiteit zelfs tot 33% beter.

Als concreet voorbeeld haalde Malinbaum de Banque Postale in Frankrijk aan, die in 2018 verschillende jongeren uit een kwetsbaar milieu een job gaf als klantenconsulent. Het resultaat? De organisatie zag haar omzet met ongeveer 30% stijgen ten opzichte van haar concurrenten.

 

2. Nood aan een shift van focus

Uit eigen onderzoek constateert de AFMD, waarvan Malinbaum erevoorzitter is, dat de focus binnen hr vooral nog ligt op rekrutering, en in beginnende mate op talentmanagement, employer branding en leadership. “De meerwaarde van een diversiteits- en inclusiebeleid wordt over het algemeen zwaar onderschat”, betreurt Malinbaum. Ter illustratie haalde ze een recente studie aan van de Boston Consulting Group (BCG), die diversiteit een centrale plek geeft binnen zijn performance-model.

 

3. Hoe een diversiteitsbeleid eruitziet

Volgens Malinbaum berust een efficiënt diversiteitsbeleid op deze 5 pijlers:

  • Respect voor ‘uniciteit’: op de werkvloer moet iedereen zichzelf kunnen zijn.
  • Sensibiliseringscampagnes rond discriminatie, vooroordelen en stereotypen.
  • Een hrm-model dat focust op welzijn, performance en motivatie.
  • Doeltreffende maatregelen voor sociale inclusie, zoals een werkomgeving die ook toegankelijk is voor personen met mobiliteitsproblemen.
  • Aandacht voor diversiteit op alle beleidsterreinen.

 

Het ideale vertrekpunt? Een diversiteitsplan!

Als werkgever kan je bij onze dienst Diversiteit terecht voor advies, maar ook voor ondersteuning bij de opstelling van een diversiteitsplan: een handig instrument om je acties rond diversiteit af te stemmen op je eigen vaststellingen, doelstelling en middelen. Een diversiteitsplan spreidt zich over 2 jaar. Je wordt hierbij financieel ondersteund en bij een geslaagde uitvoering ontvang je een diversiteitslabel.

 

4. Welzijn, performance en motivatie: de kern van een hrm-model

Om je graad van diversiteit te kennen, volstaat het niet om de optelsom te maken van je medewerkers met een etnische achtergrond, besluit Malinbaum. Zo vindt ze dat elke organisatie zichzelf moet beoordelen op het vlak van welzijn (zijn de werkomstandigheden goed?), performance (worden de doelstellingen gehaald?) en motivatie (wordt er met goesting gewerkt?). Door over die aspecten te waken, ontstaat een klimaat dat het vertrouwen, respect en engagement op de werkvloer verhoogt.

 

Conclusie

Arbeidsmarktexperten en adviesbureaus zijn het er roerend over eens: diversiteit mag je niet louter zien als een plus. Het is een cruciale factor om innovatie, creativiteit en groei in je organisatie te stimuleren. Om daartoe te komen, moet diversiteit wel een centrale plaats in je beleid krijgen.

Een recap in beelden? Bekijk hier de aftermovie van ons event:

 

 

Advies gewenst van onze dienst Diversiteit?

> Contacteer onze dienst Diversiteit

 

 

BECI Community 5 mei 2021
Deel deze post
Archiveren