Ontmoet de Fondation I See, een initiatief dat steun biedt aan slechtzienden

6 november 2018 door
BECI Community

De Fondation I See ondersteunt mensen met een visuele beperking om hun meer autonomie te geven. De stichting wil integratie bevorderen en bijdragen tot een andere kijk op minder validen. Naast de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de ontplooiing en zelfstandigheid van mensen met een visuele beperking, biedt de Fondation I See bewustmakingsworkshops aan haar leden.

 

 

Wat zijn de kenmerken van de Fondation I See?

De in 2009 opgerichte Fondation I See heeft als doel de autonomie en integratie van visueel gehandicapten te bevorderen en hen te ondersteunen in hun volledige ontplooiing in onze samenleving. De stichting bevordert de mobiliteit van mensen met een visuele beperking door hen gratis een blindengeleidehond ter beschikking te stellen. Naast de veiligheid en het vertrouwen die de hond biedt tijdens verplaatsingen, verricht het dier ook wonderen op relationeel vlak. De stichting wil een nieuw perspectief (positief, dynamisch en soms verrassend) bieden op visuele beperkingen. Ze moedigt slechtzienden niet alleen aan om met hun handicap om te gaan: ze wil deze mensen (en dan vooral de jongeren), hun naasten en het grote publiek zich bewust laten worden van het potentieel van visueel gehandicapten (eerder dan van hun beperkingen) en dit te benutten.

 

Waarin specialiseert u zich?

We bieden verschillende activiteiten aan: we vergemakkelijken het aanleren van nieuwe technologieën door middel van activiteiten die speciaal ontworpen zijn voor mensen met een visuele beperking, bijvoorbeeld: “het beheren van mijn imago zonder spiegel”, “make-up zonder ogen”, of “mondeling communiceren met degenen die zien”. We proberen de mobiliteit te verbeteren door middel van goed beheer en bewustwording van zichzelf en de omgeving. We verbeteren het zelfvertrouwen van onze partners door deelname aan activiteiten om zichzelf te overtreffen en vooral door een netwerk van ziende mensen op te bouwen.

 

Tot slot presenteren we ook positieve voorbeelden van mensen met een visuele beperking, dankzij de diversiteit van het team en de ontmoeting van inspirerende mensen.

 

Meer informatie: www.fondationisee.be

Contact: sophie@fondationisee.be

BECI Community 6 november 2018
Deel deze post
TAGS 
Archiveren