MEET de Brailleliga, voor autonomie ondanks de visuele handicap

3 mei 2021 door
BECI Community

De Brailleliga viert in 2020 haar 100-jarig bestaan. Ze helpt en begeleidt gratis meer dan 15.500 blinden en slechtzienden in hun dagelijks leven, zowel professioneel als privé. De Liga is een belangrijke speler die integratie in de bedrijfswereld bevordert.

 

Wat zijn de activiteiten van uw vzw, de Brailleliga?

De Brailleliga vzw helpt en begeleidt gratis meer dan 15.500 blinden en slechtzienden zodat ze zo zelfstandig en autonoom mogelijk kunnen leven. Naast hulp in het dagelijkse leven, ondersteunt de Brailleliga ook visueel gehandicapten in hun studie en de beroepswereld. De Liga organiseert verder aangepaste vrijetijdsactiviteiten. Dankzij haar lange ervaring biedt de Brailleliga zeer concrete oplossingen voor de verschillende problemen die zich voordoen in de zoektocht naar een baan voor blinden en slechtzienden, en om de job daarna te bestendigen. Zo kan de Liga bewustmakingssessies organiseren voor collega’s, opdat ze de impact van een visuele handicap beter zouden begrijpen. Werkgevers kunnen een beroep doen op de job coaches van de Liga om informatie te krijgen over de professionele vaardigheden van kandidaten met een handicap en over eventuele technische aanpassingen, overheidssteun in de loonkosten enz.

 

Wat onderscheidt u volgens u van de concurrenten?

De Brailleliga beperkt zich niet tot hulp aan blinden en slechtzienden in de privésfeer: ze is ook een belangrijke speler die integratie in het bedrijfsleven bevordert. Omdat de visuele handicap zeer specifiek is, ontwikkelt de Brailleliga sinds 50 jaar een merkwaardige expertise op het gebied van professionele integratie. Via een multidisciplinaire aanpak bieden de diensten voor tewerkstelling van de Brailleliga aangepaste en specifieke oplossingen voor werknemers met een visuele handicap. Ze beantwoorden alle vragen van werkgevers en toekomstige collega’s.

 

Met hoeveel zijn jullie? Beschrijf kort het team.

De Brailleliga telt 134 medewerkers en 600 vrijwilligers. Het team bestaat voornamelijk uit maatschappelijke werkers, coaches, therapeuten, ergotherapeuten, psychologen, job coaches en verscheidene transverse administratieve diensten (human resources, boekhouding, communicatie, secretariaat enz.).

 

Het speciale aanbod voor de Beci-leden:

De Brailleliga begeleidt ook gratis werkgevers die visueel gehandicapte werknemers aanwerven.

 

Informatie en contact: 02/533.32.11 — info@braille.bewww.braille.beTwitterNewsletterFacebook

 

U bent lid van Beci en uw dossier komt niet voor in ons Member News?

Vul ons online formulier in, en wij zorgen voor de realisatie van uw artikel.
[vc_column][vc_btn title=”Vul ons online formulier in” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fbecionline.typeform.com%2Fto%2FTvcpKp||target:%20_blank|”][/vc_column]

 

BECI Community 3 mei 2021
Deel deze post
TAGS 
Archiveren