MEET NEVE, informatica ten dienste van de circulaire economie

14 juli 2020 door
BECI Community

Een combinatie van computertraining, onderhoud, circulaire economie en humanitair werk? Dat kan, dankzij NEVE.

 

Wat zijn de activiteiten van uw bedrijf, NEVE?

NEVE heeft twee hoofdactiviteiten. Ten eerste NEVE-Training, een centrum waar we PC- en netwerkopleidingen aanbieden aan technici. Ten tweede NEVE-Services, waarvan de diensten focussen op reparatie, reconditionering, onderhoud en snelle probleemoplossing. En tot slot bieden we ondernemingen de mogelijkheid om hun afgedankte computerapparatuur een tweede leven te geven, hetzij door intern hergebruik, hetzij door de apparatuur te schenken aan humanitaire projecten.

 

Met hoeveel zijn jullie? Beschrijf kort uw team.

NEVE stelt een vijftiental mensen tewerk. Naast de algemeen directeur bestaat het team uit vier trainers, een technicus en 10 medewerkers die een opleiding volgen.

 

Voor wie zijn uw diensten bestemd? Wat is uw doelgroep?

Wij richten ons tot alle bedrijven, maar leggen wel de klemtoon op degene die MVO belangrijk vinden en die willen bijdragen aan de circulaire economie.

 

Waarin onderscheidt u zich volgens u van de concurrentie?

Wij promoten de waarden rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom organiseren we bijvoorbeeld maandelijkse evenementen in kansarme wijken om de digitale kloof te helpen verkleinen.

Het speciale aanbod voor de leden van Beci: een kosteloze eerste interventie en gratis presentatie van onze diensten en incentives binnen uw bedrijf.

Informatie en contact: 0484/02.86.55 – EmailFacebook

BECI Community 14 juli 2020
Deel deze post
Archiveren