Ga voor neurodiversiteit in je bedrijf

8 januari 2020 door
BECI Community

[Coproductie] Iedereen is anders. Maar er is één verschil waar bedrijven eindelijk rekening mee houden: neurodiversiteit. Het gaat daarbij om alle mensen wiens hersenen anders functioneren en die niet altijd een plaats vinden op de arbeidsmarkt.

Volgens een Britse studie wordt 10% van de bevolking als neurodivergent beschouwd. Onder neurodiversiteit verstaan we autisme, aandachtsstoornissen met of zonder hyperactiviteit (ADHD), hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie of het syndroom van Gilles de la Tourette, met als meest opvallende symptoom de voortdurende uiting van beledigingen.

Op de arbeidsmarkt worden deze atypische profielen niet in hetzelfde vakje geplaatst als de andere. Zo is amper 24% van de personen met een van deze stoornissen vandaag professioneel actief. Terwijl het voor bedrijven in sommige erg specifieke domeinen een hele klus is om personeel te vinden, biedt neurodiversiteit een niet te verwaarlozen rekruteringspotentieel.

 

Een programma voor autisme

Steeds meer bedrijven zien dat in en aarzelen niet langer om neurodivergent personeel aan te werven. Informaticabedrijven zoals SAP zijn zich bewust van het belang om autisme een plaats te geven in hun rekrutering. In 2013 werd een internationaal programma gelanceerd, waardoor in 13 landen 155 mensen aangeworven konden worden voor 26 verschillende functies in de IT. Een sector waar de mentale structuur van bepaalde vormen van autisme die gesteld zijn op uiterste precisie en nauwgezetheid, meer dan van pas komt.

 

Drie voordelen van neurodiversiteit

Inderdaad, neurodiversiteit biedt tal van voordelen voor bedrijven:

1. Het imago

Een bedrijf dat neurodiversiteit integreert in zijn rekrutering, draagt zowel intern als extern een positief imago uit. Deze diverse rekruteringsmethode wijst op een grotere ruimdenkendheid van het bedrijf, waardoor het gemakkelijker talent kan aantrekken.

Volgens een Britse studie wordt 10% van de bevolking als neurodivergent beschouwd.

2. Het aanpassingsvermogen

Een bedrijf dat neurodiversiteit integreert, geeft blijk van een groot aanpassingsvermogen. Het gaat namelijk niet alleen om de aanwerving van neuroatypische werknemers, ook hun werkomgeving moet worden aangepast aan hun diversiteit. We hebben het dan niet over privileges ten opzichte van andere collega’s, maar wel over een HR-beleid dat gericht is op welzijn en begeleiding, bijvoorbeeld de implementatie van een beleid omtrent telewerk. Bedrijven die deze dimensie integreren, kunnen zich beter aanpassen aan de toekomstige evoluties van hun activiteiten.

 

3. Betere resultaten

Zin om neurodiversiteit ook in jouw bedrijf te integreren? De Select Actiris-consultants helpen je bij de uitwerking van een diversiteitsplan binnen je onderneming en begeleiden je doorheen het hele overgangsproces. Je kunt je bovendien inschrijven voor ons diversiteitsprogramma in 5 stappen om komaf te maken met vooroordelen over diversiteit.

 

BECI Community 8 januari 2020
Deel deze post
Archiveren