Patronale Solar wordt grootste producent van zonne-energie in België

22 februari 2019 door
BECI Community

Patronale Solar, een Belgische Independent Power Producer (IPP) van zonne-energie, heeft de overname afgerond van de Belgische fotovoltaïsche parken van het Nederlandse Sunrock. De portfolio bestaat uit circa 100 sites, met een totale investeringswaarde van meer dan 80 miljoen euro. Door de overname wordt Patronale Solar met een totaalvermogen van 75,5 MWp (megawatt-piek) de grootste producent van zonne-energie in België.

Met deze overname beschikt Patronale Solar over een productiepark waarmee het jaarlijks 25.000 gezinnen voorziet van hernieuwbare energie. Via 340.000 zonnepanelen, verspreid over 208 productiesites, wordt er op die manier jaarlijks 35.000 ton CO₂ bespaard. Bovendien heeft Patronale Solar de ambitie om verder te investeren in hernieuwbare energie-infrastructuur en zo zijn steentje bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

Bert Creemers, Managing Director van Patronale Solar: “Deze overname en bijbehorende schaalvergroting laten ons toe verdere efficiëntievoordelen te generen binnen ons huidig expertisegebied. We hebben de ambitie om de komende jaren verder te groeien tot een totale productiecapaciteit van 150 MWp, waarmee we 50.000 gezinnen kunnen voorzien van groene energie. We kijken daarbij ook hoe projecten in zonne- en windenergie in de rest van de Benelux hierbij een rol kunnen spelen.”

Patronale Solar, een joint-venture tussen Patronale Life en Edison Energy Group, breidde sedert juli 2015 zijn vermogen stelselmatig uit door een combinatie van kleine overnames en nieuwbouwprojecten.

Werner Van Walle, Chief Investment Officer van Patronale Life: “De overname van de Belgische fotovoltaïsche parken van Sunrock toont aan dat ons businessmodel werkt en effent het pad voor verdere investeringen. Door te focussen op uitbating van de parken en een maximale efficiëntie van de installaties, stijgt de opbrengst uit diezelfde installaties en kunnen er vandaag nieuwe projecten worden gerealiseerd.”

BECI Community 22 februari 2019
Deel deze post
Archiveren