Solarclick: reeds 15 000 m² fotovoltaïsche panelen geplaatst op de openbare gebouwen

26 maart 2019 door
BECI Community

Tussen mei en december 2018 werden er 34 fotovoltaïsche installaties geplaatst in het kader van het gewestelijke programma SolarClick. De komende twee jaar zal dit gestage ritme aanhouden met de bedoeling op termijn bijna 150 Brusselse openbare gebouwen van fotovoltaïsche installaties te voorzien.

 

We herinneren eraan dat SolarClick de naam is van het programma dat begin 2017 door de Brusselse regering werd gelanceerd om het grote potentieel van de productie van fotovoltaïsche elektriciteit te exploiteren die de daken van de overheidsgebouwen vertegenwoordigen. Het project is een initiatief van Sibelga, de beheerder van energienetwerken, in samenwerking met Leefmilieu Brussel.

 

Het programma berust op een win-winprincipe:

  • het openbare bestuur, de eigenaar van het gebouw, kan kosteloos rekenen op de geproduceerde elektriciteit voor zijn eigen behoeften;
  • het Gewest, de eigenaar van de fotovoltaïsche panelen, int de groenestroomcertificaten en spijst het Klimaatfonds met de opbrengst van hun verkoop.

 

De selectie van de gebouwen werd gestart in 2017 en is nog steeds aan de gang. Om geselecteerd te worden, moeten de kandidaten voldoen aan een aantal criteria om in aanmerking te komen (capaciteit inzake ‘eigen verbruik’, oriëntatie, staat van het dak enz.) en het project moet ook positief bevonden worden na studies over de technische haalbaarheid en de rentabiliteit ervan.

 

In 2018 werden er zo’n 15 000 m² fotovoltaïsche panelen geplaatst op de daken van 34 openbare gebouwen: scholen, zwembaden, rusthuizen, kantoren, werkplaatsen … Dat komt overeen met meer dan 2 voetbalvelden!  Die panelen moeten op jaarbasis bijna 2 320 000 kWh produceren, dit is het jaarlijkse verbruik van 830 Brusselse gezinnen, of een besparing van 915 ton CO2.

 

Efficiënte werken

Sibelga heeft een speciaal team dat samen met de betrokken plaatselijke en gewestelijke besturen zorgt voor de voorbereiding, de planning en de supervisie van de werven. Voor de realisatie werd een beroep gedaan op drie installateurs die via een overheidsopdracht zijn aangewezen:  Energreen, EnergyVision en Eoluz. Heel wat begunstigden prezen het professionalisme en de efficiëntie van de teams waarmee ze gewerkt hebben, zowel bij Sibelga als bij de installateurs.

De school Les Lilas in Sint-Agatha-Berchem, het sportcomplex van Evere en de school De Beverboom in Anderlecht, het zijn maar enkele van de eerste sites waar in 2019 de plaatsing is voorzien.

 

Een concretisering van het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan

Voor SolarClick is er een budget van 20 miljoen euro over 4 jaar (2017-2020) uitgetrokken. Het is een concrete maatregel van het gewestelijke Lucht-klimaat-Energieplan. Het plan omvat ook andere maatregelen die zowel op de overheden, als op ondernemingen en particulieren gericht zijn en waarvoor de Regering heel wat financiële middelen vrijgemaakt heeft. SolarClick heeft als opdracht tegen 2020 bijna 85 000 m² daken van Brusselse overheidsgebouwen met fotovoltaïsche zonnepanelen uit te rusten. Op termijn zal dit leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot in Brussel met ongeveer 4 500 ton per jaar.

 

Meer info :

https://solarclick.be/  – info@solarclick.be

in ESG
BECI Community 26 maart 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren