Sport en Management : Handball Business Talk

11 januari 2021 door
BECI Community

[genodigde artikel]

De Koninklijke Belgische Handbal Bond organiseert in samenwerking met BECI drie webinars in januari en februari 2021 onder de naam “Handball Business Talk“. Het doel is om het bedrijfswereld en de sportwereld dichter bij elkaar te brengen door middel van drie online conferenties, elk met een manager en een handbal coach die elk deelnemen aan een inhoudelijk debat.

Webinars zijn gepland voor 19 en 26 januari en 2 februari. Deelname aan de drie avonden is vastgesteld op € 15, ter ondersteuning van de projecten van de Federatie. Tom Heeren (CEO van Hubo), Olivier Willocx (CEO van Beci) en Jean-Philippe Janssens (Sales & Marketing Manager van Insaver) zijn de deelnemende managers. Insaver (Luminus) biedt trouwens € 100 exclusief btw aan op de aankoop van zonnepanelen (geldig tot eind maart 2021) aan alle webinardeelnemers. De deelnemende coaches zijn Korneel Douven (HC Visé BM uitkomend in de BeNe-League), Jo Smeets (Bevo, T2 van de nationale ploeg) en Bram Dewit (voormalig prof en coach van U23 Tongeren).

Op 19 januari zullen we praten over hoe we een team kunnen managen in tijden van Covid19. Een week later is het de integratie van een nieuw lid in een team. Het afsluitende webinar op 2 februari met Olivier Willocx gaat in op de samenhang tussen sport en business.

Sport ontwikkelt de molecule van plezier en maakt het mogelijk om ambitie te bevestigen

Als ondernemer en als coach zijn deze twee onderwerpen boeiend en brengen ze veel met zich mee. Beide zijn bronnen van uitdagingen, mislukkingen, successen en vooral menselijke ontmoetingen. Constante vragen zijn fundamenteel.

Er is een onmiskenbaar positieve correlatie tussen het belang dat een bedrijfsleider hecht aan sport en het concurrentievermogen van zijn bedrijf. Geen enkel bedrijf kan succesvol zijn als medewerkers geen vertrouwen hebben in hun leider. Ondernemer en atleet zijn is vaak synoniem voor het overbrengen van waarden en de wens om zichzelf te overtreffen, het werk weer op het werk te zetten, u tegenstander te analyseren, strategieën te ontwerpen en deze toe te passen terwijl u ze aanpast, durven, te ondernemen en vooral te accepteren om niet te winnen. Weten over desillusies is een bron van toekomstige beloften, het bouwt ons, het versterkt ons en bevestigt ons.

De ambitie van concurrentievermogen wordt versterkt door sport

De waarden van sport komen samen met die van de zakenwereld. We zien concepten van competitie, nauwgezetheid, leren en visie die deze twee schijnbaar gescheiden werelden binden.

Een coach is een leider met een minimale reactietijd. Als u bij Handbal een time-out neemt, hebt u een minuut om de aandacht van de spelers te trekken, het probleem uit te leggen, de oplossing aan te pakken en een mentale boost te geven. Dit is inderdaad een uitdaging van beknoptheid die vereist dat we de disfuncties hebben geanalyseerd, een strategie hebben ontwikkeld en vooral de juiste woorden hebben gebruikt om het team uit te leggen en te stimuleren. In het bedrijfsleven kan deze tijd worden opgesplitst in uren, dagen, weken, maanden of zelfs jaren…

Sport en management

Deze conferentiedebatten zullen ook proberen de verbanden tussen sport en management te begrijpen. Met name op het gebied van HR zien we dat sport 4 belangrijke domeinen bedient die er allemaal bij horen: opleiding, rekrutering, interne communicatie en sociale ontwikkeling.

Omgekeerd nemen HR een minimale plaats in bij sportverenigingen. Het gebruik van bepaalde instrumenten zou hen echter in staat stellen hun middelen beter te begrijpen en een vooruitstrevend beheer van sportpersoneel, vaardigheden en carrières op te zetten. Als we bovendien kijken naar de besluitvormingsprocessen en de taakverdeling binnen een sportclub, ontdekken we een tayloristische en oligarchische organisatie waar atleten weinig bij betrokken zijn. Dus als we een brug kunnen slaan tussen sport en management, kan het alleen een tweerichtingsbrug zijn met meerdere rijstroken:

• een tweerichtingsbrug omdat er een wederkerigheid is in de relaties die sport en het management van zijn team tussen hen kunnen verweven.

• meerdere rijstroken omdat in elke richting meerdere verbindingen kunnen worden gemaakt in gebieden die sterk van elkaar verschillen.

Beide werelden moeten worden gewonnen door inspiratie uit elkaar te halen. Rijkdom komt voort uit diversiteit en vooral uit de plaats van menselijk materiaal.

Lang leve Handbal!

Lang leve Sport!

Meer infos: hier

Inschrijving : hier

Over de auteur

Jean-François Hannosset, Voorzitter van KBHB

BECI Community 11 januari 2021
Deel deze post
Archiveren