Alles wat u moet weten over uitgestelde betalingen

24 maart 2020 door
BECI Community

Op vrijdag 20 maart verzamelde De Raad van Ministers om de reeds bestaande steunregelingen opnieuw te versterken. Dit tweede onderdeel van het federale plan heeft als doelstelling de sociaal-economische gevolgen van het COVID-19-virus op te vangen. Bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus in financiële moeilijkheden komen, kunnen een beroep doen op een steunmaatregel verleend door FOD Financiën.

 

Welke bedrijven kunnen beroep doen op deze hulp?

Ongeacht de sector moet u beschikken over een ondernemingsnummer (BCE). Daarnaast moet U bewijzen dat u financiële problemen ondervindt als gevolg van de verspreiding van het coronavirus (bijv. een omzetdaling, een aanzienlijke daling van bestellingen en / of reserveringen, een “kettingreactie” ontstaan door partnerbedrijven, enz.)

Houd er rekening mee dat deze ondersteunende maatregelen niet kunnen worden verleend aan bedrijven die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betalingsproblemen hebben.

Over welke schulden gaat het? 

 • Bedrijfsvoorheffing
 • BTW
 • Venootschapsbelasting
 • Personenbelasting 

 

Binnen welke termijn?

Het verzoek moet uiterlijk 30 juni 2020 zijn ingediend. 

 

Welke maatregelen worden voorgesteld?

 • Een afbetalingsplan
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • Het vervallen van boetes wegens niet-betaling

 

Onder welke voorwaarden?

 • Naleving van de voorwaarden bij het indienen van de aangiften
 • Schulden mogen niet het gevolg zijn van fraude

 

Ondersteunende maatregelen worden ingetrokken in geval van:

 • Niet-naleving van het verstrekte afbetalingsplan, tenzij de verantwoordelijke tijdig contact opneemt met de administratie
 • Een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, enz.)

 

Welke stappen moet ik doorlopen? 


U dient één aanvraag in per schuld, deze is geldig voor alle maatregelen. Dit doet u bij ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht via: 

 • Of het bijgevoegde formulier (document invoegen via de link)
 • Of per e-mail of per post: er bestaat één contactpunt voor alle maatregelen, namelijk het Regionaal Invorderingscentrum  (RIC). Deze wordt bepaald op basis van de postcode van uw woonplaats of maatschappelijke zetel.

Om uw CRR te vinden:

 • Klik hier om de kantoorgids te openen.
 • Vul bij de “Gemeentefilter” uw postcode of uw gemeente in.
 • Klik op “Zoeken”. U krijgt dan de bevoegde RIC-contactgegevens waarbij u uw verzoek kan verwerken (inclusief adres en e-mail).

 

Meer informatie vindt u hier.

BECI Community 24 maart 2020
Deel deze post
TAGS 
Archiveren