bMediation viert haar leden en de komst van een nieuwe voorzitter

25 juli 2018 door
BECI Community

bMediation, de Brusselse vzw die actief promotie voert voor bemiddeling als methode van duurzame geschillenbeslechting en die opleidingen aanbiedt met het oog op de praktijk van burgerlijke en commerciële bemiddeling, heeft haar leden gevierd alsook de komst van een nieuwe voorzitter.

[PERSBERICHT]

Een nieuw voorzitterschap

Na een mandaat van 3 jaar heeft Pierre Schaubroeck, oud-voorzitter van bMediation, oud-voorzitter van het Instituut voor bedrijfsjuristen en voormalig bedrijfsjurist bij Bekaert, de fakkel overgedragen aan zijn opvolger Gérard Kuyper : « Het is een voorrecht en een plezier geweest om de voorbije drie jaren bMediation voor te zitten. De vereniging heeft nog een aanzienlijk potentieel, dat de nieuwe ploeg zal willen realiseren. Het tot stand brengen van een intense networking met onze leden (de bMediators), en de gebruikers (waaronder bedrijfsleiders en -juristen) bewust maken van de weldaden van bemiddeling : dat zijn m.i. twee van de prioriteiten voor bMediation. Met Gérard Kuyper is bMediation in goede handen ! »Om het roer over te nemen heeft de raad van bestuur Gérard Kuyper gekozen. Gérard Kuyper is sinds vele jaren actief in de raad van bestuur en het strategisch comité van bMediation. Hij kent de organisatie des te beter omdat hij er ook verantwoordelijk was voor de franstalige opleidingen. « Ik zal mijn energie besteden aan de ontwikkeling van een harmonieuze samenwerking tussen bMediation, de rechtbanken van koophandel en GEMME (Europese Groepering van de Magistraten voor Bemiddeling). Ik wil ook van onze leden-bemiddelaars, de bMediators, de beste burgerlijke en commerciële bemiddelaars van België maken», stelt Gérard Kuyper, voorzitter van bMediation, en advocaat en erkend burgerlijk en commercieel bemiddelaar bij Alterys Law & Mediation.

Een gezellig event

Dit jaar viert bMediation ook haar 20ste verjaardag. Ze werd in 1998 opgericht onder de naam BBMC (Brussels Business Mediation Center), en is de vrucht van een gezamenlijk initiatief van de Kamer van Koophandel van Brussel, de Balie van Brussel et het Instituut voor bedrijfsjuristen.

Als vroege voorstander van een alternatieve methode van geschillenbeslechting heeft bMediation vanaf haar ontstaaan de bemiddeling en de opleiding tot erkend bemiddelaar gepromoot. Vandaag worden deze verder in de wet verankerd op initiatief van Minister van Justitie Koen Geens. bMediation telt nu meer dan 200 leden en heeft de voorbije 20 jaar een tweeduizendtal burgerlijk en commercieel bemiddelaars opgeleid.

De kwaliteit van haar opleidingen werd snel erkend, en zo werd bMediation de referentie in Vlaanderen en Brussel inzake opleiding tot burgerlijk en commercieel bemiddelaar. Elk jaar biedt de vzw basis- en specifieke opleidingen tot burgerlijk en commercieel bemiddelaar in het Nederlands en het Frans aan. Ook worden diverse permanente opleidingen georganiseerd die de erkend bemiddelaars de mogelijkheid bieden zich verder te vervolmaken met het oog op het behoud van hun erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie.

bMediation had voor de gelegenheid haar leden uitgenodigd, alsook de deelnemers aan de opleidingen 2018 en het geheel van de actoren van bemiddeling in België.

bMediation zal haar 20ste verjaardag in de tweede jaarhelft vieren en zal actief deelnemen aan de door de Federale Bemiddelingscommissie in de week van 15 oktober 2018 te organiseren Mediation Week.

Op het programma, begin oktober, staat ook de bemiddelingsbarometer 2018, een weerspiegeling van de belangrijke tendenzen inzake bemiddeling (in alle materies) in België. Inmiddels kunt u in bijlage kennis nemen van de resultaten van de barometer 2016.

Info : www.bmediation.eu

BECI Community 25 juli 2018
Deel deze post
TAGS 
Archiveren