Naar eigen inzicht ondernemen

21 mei 2021 door
BECI Community

Zij die voor ondernemerschap gaan, willen hun dromen waarmaken, hun passie beleven en zichzelf in een beroep ontplooien. Maar hebt u zich ooit al afgevraagd of uw project echt overeenstemt met uw diepe natuur? Hoe onderneemt u een project dat volledig beantwoordt aan uw eigenheid om de kansen op succes te maximaliseren?

 

“Wat zet iemand tot actie aan?” Deze vraag boeit mij al jaren. Hoe kunnen we een persoon of een groep mensen helpen hun vaardigheden en potentieel te ontwikkelen en om te zetten in een concreet project? Als eerste stap dient de persoon zichzelf goed te leren kennen, inzicht te krijgen in de eigen kernwaarden en zich daarop af te stemmen. Allemaal gemakkelijk gezegd, maar in de praktijk loopt dit niet voor iedereen van een leien dakje.

Ieder individu heeft namelijk zijn eigen, unieke geschiedenis … en is zich daar niet altijd van bewust. Wij zijn allemaal het resultaat van onze opvoeding, van de geschiedenis van ons gezin en onze familie en van de waarden die aan ons werden overgedragen, soms zelfs op een onbewuste manier. Zonder het te beseffen neigt de mens te reageren op impliciete of expliciete verwachtingen van de omgeving, van zijn ouders en voorouders. Dit gebeurt soms ten koste van de eigen diepe aard.

Bij Beci begeleid ik oplevende ondernemers. En ik stel vast dat sommigen onder hen op het ogenblik van hun faillissement niet op de golflengte zaten van hun diepe waarden of van hun eigen persoon.  Zo had ik bijvoorbeeld de gelegenheid om een jonge vrouw te begeleiden die in haar werk als restaurator van schilderijen failliet was gegaan. Ze had al haar kinderjaren doorgebracht in de wereld van kunst en antiek. Voor haar bestond er geen andere weg. Toch had ze een hekel aan nauwgezet precisiewerk. Het restaureren van schilderijen was dus echt niet iets voor haar. Ze heeft echter zichzelf en haar manier van werken serieus in vraag moeten stellen om een project te durven ondernemen dat beter bij haar paste. Dit was de enige manier om een herhaling te voorkomen van de gebeurtenissen die tot haar faillissement hadden geleid.

Een eerste stap in de ontdekkingsreis naar zichzelf, is kennismaken met de voorkeurpatronen van de hersenen. Volgens de methode van Herrmann, die algemene erkenning geniet in de wereld van de psychologie en de neurowetenschappen, bezit elk individu een uniek hersenprofiel dat hij gedurende zijn hele leven ontwikkelt en versterkt. Wij beschikken dus allemaal over een unieke mentale kaart die ons een eigen kijk op de wereld geeft. Daarom nemen wij ook onze projecten en professionele verbintenissen via dit unieke prisma waar.

Vervolgens helpen de zogenaamde systemische sterrenbeelden om een verband te leggen tussen de persoon en zijn of haar beroepsproject. Aan elke reStarter wordt gevraagd om een representatie te maken van zijn project in de ruimte. En van daaruit kunnen wij uitmaken waar het schoentje wringt, wat al dan niet werkt, wat problemen opleverde of onduidelijk was. En daarna ook: welke gedragingen, verlangens, waarden en passies zijn al van jongs af aan bij de ondernemer aanwezig? Met welke verbodsbepalingen, tegenstand of beperkende overtuigingen werd hij geconfronteerd? De ganse opzet heeft tot doel om de werking en de systemische aspecten van het project te analyseren, en van daaruit nieuwe hypothesen te schetsen en iets nieuws te ontwikkelen. Elke hindernis effent ten slotte de weg naar verbetering en een nauwkeuriger kennis van zichzelf.

Het laatste deel van mijn benadering betreft de transgenerationele dimensie, namelijk de impact van de familie van een persoon op een beroepsproject. Wat is het verhaal van de ouders, grootouders en voorouders? Hebben zij te maken gehad met faillissementen of tijden van hoge spanning die de nakomer vandaag onbewust nog zouden kunnen beïnvloeden? Wat waren hun talenten, vaardigheden en kennis van zaken? Welke beroepen hebben zij beoefend? Transgenerationeel geheugen kan ons aanzetten fouten of ongepast gedrag van onze voorouders te herhalen, zonder ons daar zelfs bewust van te zijn. Meer te weten komen over een familiegeschiedenis is soms nuttig om een einde te maken aan een negatieve en repetitieve dynamiek.

Tot slot citeer ik Jean-Paul Sartre: “Het gaat niet om wat er met u gedaan, maar om wat u doet met wat er met u is gedaan”. Durf vandaag een project naar eigen inzicht ondernemen en gun uzelf de beste kansen op succes.

 

Contact

François MilisCoach en reStart trainer

Rue Coleau 28
1410 Waterloo
0476596102

 

BECI Community 21 mei 2021
Deel deze post
Archiveren