Franchise, een goede manier om te starten?  

29 juli 2019 door
BECI Community

McDonald’s, Exki, Burger King, Quick, Domino’s Pizza, Bagel Corner, Brico, Carrefour Express, Delhaize Fresh Atelier, Spar, Troc.com, Cash Converters, Leonidas, Engel & Völkers, dietplus: de namen van deze firma’s klinken zeker niet onbekend, maar misschien wist u niet dat de meeste worden beheerd door franchisenemers.

Franchise, een duurzaam model, is weliswaar een van de manieren om zijn intrede te doen in het beroepsleven, maar is het ook een vector om van loopbaan te veranderen? Het systeem staat open voor alle kandidaatsprofielen omdat het een brede waaier aan activiteiten omvat waarvoor een kleinere of grotere financiële inbreng nodig is. De initiatiefnemer van het project heeft vandaag de dag keuze te over om te starten.

 

Maar wat is franchise eigenlijk?

Laten we wat duidelijkheid scheppen door te beginnen met een definitie van dit concept: franchise is een samenwerkingsmodel tussen twee juridisch en financieel onafhankelijke partners (de franchisegever en de franchisenemer), met drie typische basisprincipes.

Ten eerste wordt er een merk en een firmanaam, een architectuurconcept en een visuele identiteit ter beschikking gesteld.

Dan geeft de franchisegever knowhow door: die omvat een geheel van commerciële, technische en logistieke methodes, of ook nog informaticasystemen waarin de franchisegever voorziet. De franchisegever biedt een basisopleiding aan waarin hij de knowhow doorgeeft die in franchisehandboeken staat.

Tot slot moet de franchisegever de volledige duur van de overeenkomst commerciële en technische ondersteuning verlenen. Via die begeleiding kan de franchisegever nagaan of het concept correct wordt gevolgd. Bovendien stelt het de franchisenemer in staat om de knowhow en de evolutie ervan zo goed mogelijk toe te passen en zijn bedrijf sneller en duurzaam te ontwikkelen.

 

Franchise: een win-winsituatie

Om een duurzame samenwerking te definiëren en de relaties tussen de partijen te beschrijven, moet de franchisegever een schriftelijke overeenkomst opstellen waarin alle rechten, plichten en verantwoordelijkheden van elke partij nauwkeurig vermeld staan. Dit is, om het met een Angelsaksische term te zeggen, een win-winsituatie.

De overeenkomst beschrijft de volledige strategie van het franchisenetwerk en somt de middelen op die nodig zijn om het concept van het merk toe te passen. In de praktijk moet de duur van de overeenkomst, die kan gaan van drie tot negen jaar, de franchisenemer in staat stellen om zijn investering rendabel te maken en eventuele aangegane leningen af te lossen.

Minstens een maand voor de ondertekening van de overeenkomst moet de franchisenemer een precontractueel informatiedocument (PID) krijgen overeenkomstig de wet van 02/04/2014. Het ontwerp van overeenkomst moet worden toegevoegd aan dit document, dat informatie bevat over de franchisegever, het concept, de resultaten, de marktgegevens enz.

 

Het financiële aspect niet verwaarlozen

Uiteraard moet wie een franchise wil aangaan, beschikken over bepaalde financiële middelen die natuurlijk afhangen van het gekozen merk. Het gaat in het goedkoopste geval om een initieel investeringsbedrag van een paar tienduizend euro, maar dat kan gemakkelijk oplopen tot meer dan een miljoen euro, bijvoorbeeld voor internationale fastfoodketens.

Beschikt u over de financiële middelen om uw droom waar te maken? Weet u hoeveel de financiële inbreng bedraagt voor de franchisegevers waarin u geïnteresseerd bent? Beschikt u over de persoonlijke inbreng, de eigen middelen (spaargeld, hulp van familie) die de franchisegever vraagt? Bent u bereid iets op te offeren om u in dit avontuur te kunnen storten, bijvoorbeeld door bepaalde roerende of onroerende goederen te verkopen als u die heeft?

We weten allemaal dat de banken momenteel niet staan te springen om kandidaat-ondernemers geld te lenen. Dat geldt ook voor franchisenemers, maar denk eraan dat sommige banken, zoals ING en KBC, in Brussel een afdeling hebben die gespecialiseerd is in de financiering van franchise. U kunt ook financiële ondersteuning aanvragen bij het Brussels of het Waals Gewest, afhankelijk van waar u gedomicilieerd bent.

 

Prijskaartje van een franchise

De kosten die gepaard gaan met een franchiseovereenkomst verschillen naargelang de gekozen franchiseformule, maar algemeen zijn er de instapkosten (entry fees: een eenmalig bedrag, te betalen bij de ondertekening, dat de investeringen dekt die de franchisegever heeft gedaan voor de ontwikkeling van het concept en de rekrutering van potentiële kandidaten); het aandeel in de opbrengst (de royalties: sommen die de franchisenemer regelmatig moet overmaken als vergoeding voor de diensten die de franchisegever verleent; vaak gebaseerd op de omzet of een vast maandelijks bedrag. Soms vallen ze weg als de vergoeding van de franchisegever enkel bestaat uit de marge op de geleverde goederen); tot slot een bijdrage in de marketinguitgaven: soms inbegrepen bij de royalties, maar vaak apart gefactureerd.

 

Andere soorten overeenkomsten

Met een franchise kunt u uw bedrijf uitbouwen met hulp van uw franchisegever, maar er bestaan nog andere soorten overeenkomsten die nauw aanleunen bij de franchiseovereenkomst en waarmee u ook als initiatiefnemer van het project in het ondernemerschap kunt stappen en toch kunt rekenen op de kracht van een netwerk.

De bekendste zijn concessie, merklicentie, coöperatieve, partnerschap en inschrijvingscommissie. Die laatste is meer bepaald geschikt voor de textielsector en in die formule blijft de voorraad eigendom van de franchisegever. Voor het ogenblik zullen we niet dieper ingaan op de verschillende overeenkomsten.

 

Bent u klaar voor franchise?

Vooraleer u de wereld van de franchise binnentreedt, moet u zich enkele belangrijke vragen stellen die nuttig zijn voor iedereen die ondernemer en franchisenemer wil worden:

 • Ben ik bereid om lange dagen te maken en bepaalde risico’s te nemen?
 • Ben ik bereid om de franchiseregels te volgen? Om een concept toe te passen dat is ontworpen door iemand anders, in dat geval fees te betalen, het advies van de franchisegever op te volgen en gecontroleerd te worden?
 • Beschik ik over de competenties om een bedrijf te runnen en, indien nodig, hiervoor een opleiding te volgen?
 • Heb ik commerciële flair, leg ik vlot contact en ben ik goed in communicatie, marketing, merchandising?
 • Ben ik in staat om een klein team aan te sturen en te motiveren (afhankelijk van de gekozen franchise)?
 • Bevalt het concept dat ik heb gekozen me, voel ik me er goed bij, heb ik zin om die producten te verkopen?
 • Op persoonlijk vlak: staan mijn gezin en mijn naasten achter mijn project? Zijn ze bereid om me minder vaak te zien en mij financieel te helpen als dat nodig zou zijn?
 • Gaat mijn gezin ermee akkoord dat ik aanvankelijk minder zal verdienen als het om een verandering van loopbaan gaat?

 

Waar vind ik informatie over franchise?

U moet zich uiteraard vooraf informeren over alle aspecten van franchise. Er zijn heel wat tools die u kunt gebruiken en media die u kunt raadplegen om u te helpen bij uw keuze:

 • De Belgische Franchise Federatie (BFF), waarvan het hoofdkantoor zich in Brussel bevindt, biedt documentatie en een gratis tweetalige newsletter, be, aan en verder nog seminaries en opleidingen, onder andere het seminarie ‘Starten met franchising’ dat zich meer bepaald richt tot kandidaat-franchisenemers en twee keer per jaar wordt georganiseerd in het Nederlands en het Frans.
 • De Belgische franchisebeurzen ‘Franchising Belgium Day’, georganiseerd door de BFF (volgende editie op 10 oktober in Luik), de beurs ‘Franchise Expo Paris’, de grootste Europese beurs met meer dan vijfhonderd exposanten die elk jaar in maart plaatsvindt.
 • Ga naar de winkels van de merken die u interesseren en spreek met de zaakvoerders en/of franchisenemers van de verkooppunten. Zo krijgt u een beter idee van de activiteit in de praktijk.
 • Experts en advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in de franchisesector. De meeste staan vermeld op de site van de BFF of op Franchising Belgium.
BECI Community 29 juli 2019
Deel deze post
Archiveren