Steun aan Brusselse bedrijven eindelijk toegekend

15 oktober 2019 door
BECI Community

Beci vroeg het al weken en nu is het zover. Op het voorstel van Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering een oplossing gevonden voor alle geblokkeerde dossiers van beloofde bedrijfssteun. De 2.300 subsidieaanvragen, die bevroren waren door de administratie in afwachting van een budgettaire beslissing, zijn integraal aanvaard.

Met deze beslissing komt er eindelijk een einde aan een lange periode van onzekerheid voor Brusselse bedrijven, die subsidieaanvragen hebben ingediend.

De zaak zat vast sinds de nieuwe regering Vervoort III deze zomer de eed aflegde. Ter herinnering : de vorige regering had de regels over bedrijfssteun aangepast. Enkele subsidies werden door die beslissing verlaagd. Daarop hebben veel bedrijven hun subsidieaanvraag versneld ingediend, nog voor de nieuwe regeling van kracht zou worden. Daardoor werden de beschikbare budgetten overschreden en bevroor de administratie alle beloofde steun. Talloze bedrijven moesten zo te lang in onzekerheid leven.

Gedeblokkeerd

« Er was geen sprake dat deze regering die bedrijven in de kou zou laten staan. Om het vertrouwen van de betrokken bedrijven in de overheid niet te schaden, hebben we daarom beslist alle subsidieaanvragen goed te keuren, ondanks het tekort op het budget van de vorige regering, » zegt Barbara Trachte.

Beci, als vertegenwoordiger van de Brusselse ondernemers, is meermaals tussengekomen op dit vlak, zowel publiekelijk als in privé-contacten met de betrokken politici.

« We zijn uiteraard blij met deze deblokkering, » zegt Jan De Brabanter, secretaris-generaal van Beci-UEB. « En we bedanken de Staatssecretaris en de Brusselse regering voor hun beslissing, die cruciaal is voor de steun aan onze ondernemers. »

BECI Community 15 oktober 2019
Deel deze post
Archiveren