Business-to-government in Brussel: beterschap in zicht

30 januari 2018 door
BECI Community

41% van de overheidsopdrachten aan lokale ondernemingen gegund

 

Weinig ondernemingen gaan ervan uit dat ze hun vaardigheden, goederen en diensten bij overheidsinstellingen kunnen verzilveren. Waarschijnlijk is dit te wijten aan een wederkerige onwetendheid tussen twee werelden – of aan terughoudendheid omwille van de toegangsvoorwaarden. Nochtans betekenen de Europese overheidsopdrachten samen een budget van 420 miljard euro verspreid over 460.000 aanbestedingen. Op louter Belgisch niveau bestelt de overheid voor meer dan 50 miljard – 10 tot 15% van het BBP – het gezamenlijke budget voor ongeveer 20.000 offerte-oproepen.

 

In Brussel blijkt uit een recente aan VITO bestelde studie gericht op de kringloopeconomie dat van de 3.233 Brusselse overheidsopdrachten in 2016, slechts 56% de inschrijving kreeg van een Brusselse onderneming. Wij vernemen bovendien dat 41% van de inschrijvende Brusselse bedrijven de opdracht gegund krijgen en uitvoeren. Het Brusselse Gewest en Beci vinden dit te weinig. De interprofessionele federatie verkreeg in dit verband een subsidie met de bedoeling om de lokale KMO’s te informeren over – en te sensibiliseren voor – de reglementering en de kansen van het zakendoen met gewestelijke en plaatselijke overheidsinstellingen.

 

“Het Brusselse Gewest moet zelf overtuigd zijn van de voordelen van overheidsopdrachten om de ontwikkeling van de lokale economie te bevorderen”, aldus Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder van Beci. “Dit is de opzet van de steun die aan Beci en zijn partners werd verleend via de tweede projectoproep ter begeleiding van de ondernemingen, zoals voorzien in het Small Business Act”, verklaart de Brusselse minister van Economie Didier Gosuin. Samen met de Confederatie Bouw, Agoria, het adviesbureau BDO en het advocatenkantoor CMS De Becker is het de bedoeling om de KMO’s te informeren, te sensibiliseren en te begeleiden.

 

Het is weliswaar een vrij ingewikkelde materie. “Precies daarom geeft de Small Business Act onder andere voorrang aan een gemakkelijker toegang van de KMO’s tot overheidsopdrachten. Concreet hebben wij een groene lijst opgesteld van de Brusselse ondernemingen die succesvol overheidsopdrachten hebben uitgevoerd. En wij publiceren binnenkort de eerste Gids van de goede praktijken bij overheidsopdrachten. Zulke didactische hulpmiddelen zijn nuttig om zowel de overheidsdiensten als de ondernemingen te overtuigen”, stelt Didier Gosuin. De nieuwe reglementering biedt mogelijkheden die ook binnen het bereik van kleinere ondernemingen liggen, na de nodige sensibilisering en vorming”, zegt de woordvoerder van Beci. Acht seminars een helpdesk via de dienst 1819 en een communicatieprogramma zullen hiertoe bijdragen.

 

Laten we hier vermelden dat onlangs aanzienlijke inspanningen werden geleverd, zowel op federaal niveau met het e-Procurement platform, als door het Gewest, waarvan het agentschap voor administratieve vereenvoudiging Easybrussels de goedkeuring heeft mogelijk gemaakt van een gewestelijke omzendbrief opgelegd aan alle gewestelijke besturen. Door deze omzendbrief is het nu verplicht om elke opdracht van meer dan 30.000 euro BTW excl. op te nemen op het federale platform, zodat ook KMO’s de kans krijgen om opdrachten te identificeren en erop in te gaan. Deze aanpak bevordert de kwaliteit van de offertes, betere prijzen en innovatie in de aangeboden diensten en werkzaamheden. “Wij hopen dat de Brusselse gemeenten binnenkort de trend zullen volgen!”, aldus nog Olivier Willocx.

 

BECI Community 30 januari 2018
Deel deze post
Archiveren