Welke steun voor bedrijven in Brussel? 

17 september 2022 door
BECI Community

Komen in Brussel gevestigde bedrijven in aanmerking voor regionale steun? Welke? Onder welke voorwaarden? Wat is precies de situatie in de specifieke context die we kennen? Een update met Dimitri Van Rossum, hoofd van Subsidia@KBC Brussel. 

Is er na de Covid 19-premies nog steun beschikbaar voor Brusselse bedrijven? 

Dimitri Van Rossum. Ja, natuurlijk is dat zo. De verschillende premies in verband met Covid zijn niet in mindering gebracht op het jaarlijks terugkerende budget voor traditionele steun aan ondernemingen. Het is dus nog steeds mogelijk om de gebruikelijke subsidieaanvragen te starten. 

 

Welke steun wordt het meest gewaardeerd en gebruikt door de Brusselse bedrijven ? 

DVR. Veel Brusselse bedrijven gebruiken subsidies voor digitalisering (CRM, ERP, enz.) of voor de ontwikkeling/optimalisering van hun website of e-commerce. 

 Natuurlijk is er ook een sterke vraag naar meer traditionele investeringssteun, zoals de aankoop van een gelijkvloerse verdieping of de installatie (meubilair, uitrusting, decoratie, hardware, enz.) van een nieuwe onderneming of de aankoop van een eerste of bijkomende bedrijfswagen. 

 

Om hulp vragen, is het niet veel administratief werk voor een onzeker resultaat? 

DVR. De procedure voor het verkrijgen van subsidies is strikt. Termijnen en formaliteiten moeten strikt worden nageleefd. Dit kan inderdaad veel tijd in beslag nemen en een extra administratieve last betekenen bovenop de gebruikelijke administratieve werklast van een bedrijf. Maar het resultaat is niet onzeker als de procedure nauwgezet is nageleefd en natuurlijk als u voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen. 

 

Is er niet een risico dat je wordt verteld: je zit in de omstandigheden, maar er is geen budget meer beschikbaar? 

DVR. Niets is onmogelijk. We hebben deze dramatische situatie in de zomer van 2019 meegemaakt, maar uiteindelijk heeft het Gewest budgetten vrijgemaakt om zijn verplichtingen na te komen. Als dit opnieuw gebeurt, hoop ik dat de regio ons op voorhand op de hoogte brengt van de situatie, alvorens onnodig nieuwe verzoeken in te dienen. Maar laten we niet pessimistisch zijn. Ik denk dat de begroting tot nu toe, sinds de hervorming eind 2018 – begin 2019, aan alle verzoeken heeft kunnen voldoen.

 

Hoe lang duurt het tussen de aanvraag en de ontvangst van de bijstand?  

timing

DVR. Het belangrijkste is om te beginnen dat de subsidieaanvraag ten minste 1 maand voor het doen van de investering/uitgaven/bestelformulier wordt ingediend. Zodra het project is afgerond en betaald, volgt binnen 2 tot 4 maanden het besluit om subsidies toe te kennen en komt de ontvangst van de subsidies 1 maand later alsnog. Dit betekent dat het 3-5 maanden na de investering/uitgave zal duren. 

 

Een expert kost me geld: moet ik niet rechtstreeks naar de administratie gaan? 

DVR. Dat klopt, een expert kost je geld. Meestal 10 tot 15% van de te ontvangen subsidies. Bij Subsidia@KBC Brussel bedraagt het merendeel van onze dossiers niet meer dan 8%. Aan de andere kant zal het inschakelen van een expert je drie dingen opleveren:  

 

  1. het bespaart u veel tijd, die u kunt besteden aan uw core business; 
  1. het geeft je bijna 100% kans om de subsidies te ontvangen; 
  1. u toelaten de te ontvangen subsidies te optimaliseren door de aanvragen te vermenigvuldigen in functie van de investering (algemene investeringen, specifieke investeringen – veiligheid, toegang tot PMR, opwaardering naar normen, … -, website, opleiding).
BECI Community 17 september 2022
Deel deze post
TAGS 
Archiveren