Wanneer de geldkraan dichtgaat

21 april 2020 door
BECI Community

Bankproblemen veroorzaken vandaag heel wat bezorgdheid onder bedrijfsleiders, van wie velen momenteel kampen met dringende behoeften aan liquiditeiten. Binnen de door Beci opgerichte ‘Covid’-eenheid behandelt Salima Serouane, als Bank Liaison Officer, deze problemen.

Salima werkte vroeger geruime tijd in de banksector, als financieel adviseur. Bij Beci deed ze daarna ervaring op als adviseur in bedrijfsoverdracht. “Nu al drie jaar lang begeleid ik verkopers en kopers in dergelijke processen van bedrijfsoverdracht. Daar komen heel wat managementaspecten bij kijken, op menselijk, financieel en zakelijk vlak. Ik was al vertrouwd met bancaire en financiële kwesties. Dat heeft mij een beter inzicht gegeven in de specifieke problemen van bedrijven.”

“In deze crisistijd worstelen de meeste ondernemingen met een gebrek aan financiële middelen. Dat kan een rechtstreeks gevolg zijn van de gezondheidscrisis, maar soms waren die bedrijven voordien al verzwakt en heeft de crisis de situatie nog verergerd”, vertelt ze. “Om ernstiger gevolgen en een domino-effect te voorkomen, werden afspraken gesloten tussen de banken en het Brusselse Gewest. Hierbij was het de bedoeling dat de bedrijven een zekere flexibiliteit zouden genieten ten opzichte van betalingstermijnen in de eerstkomende maanden. Helaas stellen we vast dat deze regelingen in een aantal gevallen niet worden toegepast. Dit is misschien te wijten aan een gebrek aan informatie binnen de banken zelf.”

Dat vernemen we van de ondernemers zelf: “Soms weigert hun gebruikelijke bank een krediet of een voorschot, ondanks de gewestelijke premies waarop de bedrijven zitten te wachten. Dit gebeurt blijkbaar in alle grote banken”, aldus nog Salima Serouane. “Om hieraan het hoofd te bieden, hebben we verscheidene oplossingen opgezet. Zo bijvoorbeeld een bemiddelingseenheid met 10 tot 15 bemiddelaars die kunnen worden ingeroepen om te proberen oplossingen te vinden tussen crediteuren en debiteuren. In dringende gevallen en wanneer bemiddeling of de tussenkomst van een advocaat niet helpt, trachten we de ondernemingen te verwijzen naar onze partners, waaronder Microstart, Finance.brussels, de Bank van de Post of Credal, die de zaak kunnen beoordelen en zo nodig, snel ingrijpen. Ondertussen geven we de informatie door aan de gewestelijke overheden. Om de schade van de crisis aan de Brusselse economie te beperken, moeten we absoluut via overleg aan oplossingen sleutelen.”

 

Onze experten:

Stéphane Baudry – Covid Crisis Manager Meer lezen
Salima Serouane – Bank Liaison Officer Meer lezen
Catherine Mertens – Coaching Officer Meer lezen
Frédéric Simon – Employment Officer Meer lezen
Eric Vanden Bemden – Real Estate Officer Meer lezen
Camille Callens – Revival Officer Meer lezen
Sybille Motte  & Jean Philippe Mergen – Import/export Officer Meer lezen
Erick Thiry – Private Equity Officer Meer lezen

 

 

 

BECI Community 21 april 2020
Deel deze post
TAGS 
Archiveren