Tax Shelter: eerder in Belgische films investeren dan in de VenB!

26 november 2019 door
BECI Community

[Coproductie] Met de Tax Shelter maakt u een deel van de winst van uw onderneming belastingvrij in ruil voor een investering in audiovisuele producties en originele creaties voor de podiumkunsten. De investeerder geniet een totale nettowinst van bijna 10%.

Elke vennootschap die in België aan de vennootschapsbelasting (VenB) is onderworpen, kan voordeel halen uit de Tax Shelter. Dit zeer aantrekkelijk belastingstelsel heeft sinds zijn lancering in 2003 al duizenden bedrijven overtuigd.

 

Een prikkel voor de Belgische audiovisuele sector

Een film producen kost veel geld. Er bestaat weliswaar enige overheidssteun voor de creatie van films, maar de Tax Shelter heeft de geldkraan flink opengedraaid door privé ondernemingen erbij te betrekken. Jaarlijks wordt op die manier tussen 150 en 200 miljoen euro opgehaald bij Belgische bedrijven. Dat geld gaat rechtstreeks naar de productie van films op ons grondgebied.

Voor elke euro die op die manier wordt vergaard, moeten de producers immers 1,86 euro aan uitgaven in België rechtvaardigen. Meteen een bron van tewerkstelling en ervaring voor een groot aantal filmprofessionals, namelijk acteurs, technici, firma’s die speciale effecten ontwerpen, geluidstechnici, muzikanten, stylisten, kostuumontwerpers, noem maar op.

Alleen al in de Federatie Wallonië-Brussel ondersteunde dit stelsel de productie van nagenoeg 1500 Europese audiovisuele werken.

 

5,3% belastingvoordeel

Het systeem werd in 2015 vereenvoudigd. Elke vorm van de speculatie rond het succes van een door de Tax Shelter gefinancierde film werd hierdoor onmogelijk. Voorheen kon dit, om investeerders aan te trekken, een vorm van concurrentie tussen producers aanwakkeren.

De opbrengst van een Tax Shelter tussenkomst is nu wettelijk vastgelegd: ongeveer 10% van het geïnvesteerde bedrag, ongeacht de film die hiervoor in aanmerking komt. De winst is enerzijds gedeeltelijk te danken aan het toegekende belastingvoordeel, namelijk 105,3% van de investering. Met de Tax Shelter kan een winstgevende onderneming een jaarlijks niet-terugvorderbaar bedrag investeren dat beperkt is tot ongeveer 1/10 van haar winst vóór belastingen. (Voor de belastingjaren 2019 en 2020 is dit bedrag gemaximeerd op 238.764 euro.) 356% van het geïnvesteerde bedrag kan fiscaal worden vrijgesteld. Dankzij het Tax Shelter stelsel wordt het dus mogelijk om het belastbaar inkomen met maximaal 850.000 euro te verminderen.

 

Een netto premie van 4,61% na 18 maanden

Anderzijds zal de door de Tax Shelter erkende producer een wettelijk beperkte investeringspremie betalen aan de investeerder, uiterlijk 18 maanden na de betaling van het geïnvesteerde bedrag. Vandaag levert de combinatie van het fiscaal voordeel en van de aanvullende premie een totale nettowinst op van 9,91%. Voor een initiële Tax Shelter investering van 238.764 euro (maximaal jaarlijks bedrag), bedraagt de belastingbesparing dus 251.430 euro. En de extra opbrengst na 18 maanden levert een netto bonus op van 11.007 euro.

 

Minder voordelig voor kleinere ondernemingen?

Kleine bedrijven die onderworpen zijn aan het verlaagde VenB-tarief halen meestal geen voordeel uit een investering in de Tax Shelter. In hun geval kan de totale winst over de ganse duur van de transactie zelfs negatief zijn. De belastingopbrengst van 5,3% wordt immers berekend op basis van het normale belastingtarief (29,58% voor de boekjaren 2019 en 2020). Voor ondernemingen die het verlaagde tarief genieten (20,40% op de eerste schijf van 100.000 euro belastbaar inkomen), is dit mechanisme niet voordelig als de winst deze schijf niet overschrijdt. Wees dus voorzichtig.

 

Win-win … win!

De audiovisuele sector, de investeerders en ook de Staat varen hier wel bij. De ‘fiscale tegemoetkoming’ van de Tax Shelter zorgt voor extra economische activiteit in België en dus meer inkomsten voor de Staat, in elk geval meer dan de belastingvermindering die aan de investeerders wordt toegekend. Bovendien brengen filmopnames die in ons land plaatsvinden, het Belgische erfgoed in de kijker. De internationale uitstraling die wij op die manier aan de filmindustrie te danken hebben, bevordert het toerisme en dus, eens te meer, nieuwe inkomsten voor de Staat.

 

Een Tax Shelter overeenkomst ondertekenen

Om via de Tax Shelter te investeren, moet u zich richten tot een producer of een erkend tussenpersoon. Een lijst van deze namen vindt u op de website van de FOD Financiën.

Belangstellende bedrijven kunnen contact opnemen met organisaties die als tussenpersoon optreden en die een investering zullen voorstellen in een werk dat in aanmerking komt voor de Tax Shelter. Zij zullen het investeringscontract opstellen, beheren en administratief opvolgen. Firma’s die in de Tax Shelter investeren, wachten meestal tot het einde van hun belastingjaar om het bedrag van hun investering te bepalen. Toch is het aangeraden om dit vanaf het begin van het boekjaar in overweging te nemen, in combinatie met fiscale voorafbetalingen.

 

Over SCOPE

Scope

SCOPE produceert (SCOPE Pictures) en financiert audiovisuele werken (films, series of documentaires), onder andere via de Tax Shelter (SCOPE Invest). Al meer dan 15 jaar verzekert de onderneming de ganse productieketen, van ontwikkeling tot distributie, via financiering en executive production.

SCOPE financierde en coproduceerde tot nu toe meer dan 200 Europese films, waarvan 30 steun kregen van de regionale fondsen, samen goed voor 400 weken filmopnames in België en een globale investering van meer dan 300 miljoen euro.

 

 

 

Voordracht over de Tax Shelter, op 11 december bij Beci

Als u meer te weten wenst te komen over het mechanisme van de Tax Shelter, noteer dan dat SCOPE Invest op woensdag 11 december om 12 uur hierover een conferentie organiseert in het gebouw van Beci.

De sprekers:

  • Eric de Hennin, Senior Investment Consultant voor Franstalig België, SCOPE Invest
  • Martin Detry, Marketing & Communications Director van de groep SCOPE
  • Stijn De Block, Senior Investment Consultant voor het Vlaamse Gewest, SCOPE Invest.

Schrijf u hier in.

 

 

BECI Community 26 november 2019
Deel deze post
Archiveren