10 tips om Europese overheidsopdrachten binnen te halen

1 juni 2019 door
BECI Community

Jaarlijks verschijnen er meer dan 460.000 Europese overheidsopdrachten voor een totaalbedrag van ongeveer 420 miljard euro. Dit zijn opdrachten van allerlei omvang, op alle gebieden, die voor ondernemingen een ware schat aan uitzichten betekenen. De vraag is nu hoe u er de oproepen tot offerte uitpikt die u interesseren en hoe u uw kansen vergroot om een contract binnen te halen. 

Europese openbare aanbestedingen beperken zich niet tot die van een Europese instelling als de Commissie, het Parlement, de Raad, het Europese Hof van Justitie, het Comité van de Regio’s e.a. U vindt er ook opdrachten die op nationaal of zelfs op regionaal niveau worden uitgeschreven door ministeries, lokale overheden en andere openbare besturen. Van zodra deze opdrachten bepaalde bedragen overschrijden (die afhangen van de aard van de activiteit), moeten zij eveneens in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. Daarom kunnen bijvoorbeeld aankondigingen van opdrachten gepubliceerd door de stad Parijs of de deelstaat Beieren, voor Belgische bedrijven toegankelijk zijn. Dagelijks publiceren deze organisaties in Europa meerdere honderden aanbestedingen voor de aankoop van goederen, werkzaamheden of diensten. Ook kunt u hierop ingaan en een opdracht binnenhalen. Lees hieronder 10 deskundige tips:  

 1. Identificeer de kansen door de aankondigingen van opdrachten te screenen. Alle overheidsopdrachten in Europa worden gepubliceerd op de Europese website Tenders Electronic Daily (TED). Op dit platform kunt u selectiecriteria bepalen inzake opdrachtgevers (aanbestedende machten), landen, sectoren of producten.  
 2. Bereid u voor met het opstellen van een checklist en een strikte retro planning en voorzie wat speelruimte ten opzichte van de deadline voor het indienen van offertes. Elke offerte die u na het verstrijken van de termijn (datum en uur) indient, wordt trouwens automatisch afgewezen.  
 3. Lees aandachtig de taakomschrijving (TOR – Terms of reference) en vraag indien nodig om verduidelijking. 
 4. Bepaal wat de evaluatoren zoeken. Lees zorgvuldig de criteria voor de beoordeling van de offertes. 
 5. Denk grensoverschrijdend: misschien hebt u een specifieke expertise waarmee u samen met de lokale speler de opdracht kunt binnenhalen? Of omgekeerd: een Europese partner die de technische deskundigheid kan inbrengen die u nodig hebt? In dit opzicht is het vormen van een consortium wellicht een goed idee. Het Business Opportunities Database platform van Enterprise Europe Network kan u helpen de juiste partner te vinden. 
 6. Verzamel de gevraagde documenten (bijvoorbeeld gecontroleerde rekeningen, statuten e.d.).  
 7. Vertrouw het opstellen van de offerte toe aan een deskundige, hetzij intern, hetzij in samenwerking met een externe adviseur. 
 8. Beantwoord uitsluitend de specificaties van het bestek en/of de taakomschrijving. Voeg geen elementen toe die niet worden gevraagd. 
 9. Benadruk uw troeven, expertise en relevante ervaring in relatie tot wat in de aanbesteding wordt gevraagd. 
 10. Controleer en herlees uw voorstel. 

 

 

Meer informatie: Jean-Philippe Mergen Tel. 02 210 01 77 – jpm@beci.be 

Tenders Electronic Daily: http://ted.europa.eu 

Business Opportunities Database: www.brusselsnetwork.be/fr/search-for-partnerships 

 

Nog even 2 aanbevelingen 

 • Lees ons artikel over overheidsopdrachten op pagina 42. De tips die we geven voor Belgische opdrachten gelden eveneens voor Europese overheidsopdrachten 
 • Neem contact met ons op om uw TED zoekprofiel te individualiseren, zodat u per e-mail gerichte offertes ontvangt die u interesseren en tegelijk praktisch advies geniet om de kansen op het binnenhalen van opdrachten te optimaliseren. 
BECI Community 1 juni 2019
Deel deze post
Archiveren