Denk bij Brexit aan uw EORI-nummer!

17 januari 2019 door
BECI Community

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt aangekondigd voor 29 maart. Als er geen versoepelingsovereenkomst komt, worden de bedrijven onderworpen aan administratieve douaneformaliteiten. Zorg dus nu voor een EORI-nummer.

 

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal de zaken er niet eenvoudiger op maken voor Brusselse bedrijven die goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk exporteren of daaruit importeren. Een  geruststelling: een overgangsperiode zou sommige douanevoorschriften tijdelijk kunnen versoepelen. Officieel verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart. Er wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsovereenkomst, maar de verwerping van het voorstel van premier Theresa May op 15 januari door de Britse parlementariërs voorspelt weinig soepelheid. Ingeval van een overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zou elke onderneming die goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk uitvoert of daaruit importeert, tot eind 2020 faciliteiten genieten. Dankzij zulke faciliteiten hoeft u bijvoorbeeld geen specifieke documenten in te vullen en wordt u niet onderworpen aan douanecontroles. Terwijl u deze regels leest, is de kans gering dat een overeenkomst ooit wordt ondertekend. Indien dit niet voor 29 maart gebeurt, verlaat het Verenigd Koninkrijk definitief de Europese Unie. In een dergelijk geval moet elke onderneming die importeert of exporteert de formaliteiten voor de inklaring vervullen en is zij vanaf 29 maart onderworpen aan eventuele douanecontroles. Daarom adviseren wij bedrijven die hun commerciële relaties met het Verenigd Koninkrijk willen voortzetten om nu al over een EORI-nummer te beschikken.

Vraag uw EORI-nummer aan bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Maar wat is een EORI-nummer? Dit letterwoord voor ‘Economic Operator Registration and Identification’ verwijst naar een nummer dat sinds 1 januari 2017 verplicht is voor bedrijven uit de Europese Unie die buiten de EU importeren en exporteren. Dit nummer wordt voornamelijk gebruikt voor elektronische procedures in verband met de inklaring van goederen. De Europese Commissie eist van bedrijven die in contact komen met de douane dat zij zich identificeren door middel van een EORI-nummer. Zonder douaneaangifte kunnen de goederen niet worden geladen of gelost en is er dus geen sprake van uitvoer of invoer. De marktspeler moet zich in één lidstaat inschrijven. Brusselse bedrijven richten de aanvraag aan de FOD Financiën. Ga naar de website van de FOD Financiën in de rubriek Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen). U dient een formulier in te vullen met informatie als de contactgegevens van uw bedrijf en de verantwoordelijke natuurlijke persoon. Het formulier zou binnen 48 uur aan u moeten worden teruggestuurd. Bedrijven die nog geen ervaring hebben met douaneformaliteiten en het indienen van een douaneaangifte kunnen worden bijgestaan door een douanevertegenwoordiger. Om contact op te nemen met een douanevertegenwoordiger, ga naar de hierboven vermelde site en selecteer het tabblad “douanevertegenwoordiger”.

 

Meer informatie over Brexit en douaneprocedures is te vinden op https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit  

 

BECI Community 17 januari 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren