Brexit: het Comité van de Regio’s ongerust

25 mei 2018 door
BECI Community

Het Europese Comité van de Regio’s (CoR) publiceerde een verslag over de gevolgen van de Brexit op  handel en economie in de steden en regio’s van de Europese Unie. Het verslag berust grotendeels op informatie ingewonnen via een vragenlijst die samen met Eurochambres werd opgesteld. Hieruit blijkt een tekort aan informatie en het feit dat de ondernemingen en overheden onvoldoende inzicht hebben in de gevolgen van de Brexit en hier ook niet op voorbereid zijn.

Een jaar voor het geplande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, bemoeilijkt de onzekerheid rond de toekomstige relatie tussen Europa en het VK het aanpassingsproces voor heel wat EU regio’s. Deze onzekerheid, die met het jongste overgangsakkoord niet is geluwd, verergert nu met een gebrek aan analyse van de impact op de lokale economieën. En dit gebrek belemmert de lokale en regionale overheden bij het uitwerken van strategieën om de negatieve gevolgen van de Brexit te counteren.

“De resultaten van dit verslag bewijzen dat niemand bij de Brexit zal winnen en dat de lokale en regionale overheden in Europa dit al beseffen. Na het Verenigd Koninkrijk, zal de economische en sociale impact vooral de Ierse regio’s treffen. Ook de regio’s van Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje verwachten pijnlijke gevolgen, al blijft het in dit stadium moeilijk om die precies te meten voor elke regio een stad. Vandaag is het mogelijk – en noodzakelijk – op Europees niveau op te treden tegen de negatieve gevolgen en de schok te dempen”, verklaart Michael Murphy, hoofd van de Ierse delegatie bij het CoR en lid van de Tipperary County Council, in Ierland.

Het verslag wijst op de nood van meer specifieke lokale impactstudies om beter inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van de Brexit op allerlei activiteitensectoren en op hun onderlinge relaties. Sensibilisering en het delen van informatie zullen de KMO’s vooruithelpen, onder andere om zich beter voor te bereiden op de te verwachten structurele en economische aanpassingen.

Over het zelfde onderwerp leest u ook ons artikel op pagina 27.

Informatie: http://cor.europa.eu

 

BECI Community 25 mei 2018
Deel deze post
Archiveren