Enquête over Reach verordening

31 maart 2022 door
BECI Community

De Commissie herziet momenteel de REACH-verordening en wil graag zien wat de verwachte gevolgen van de voorgenomen wijzigingen voor kmo’s zijn door middel van een vragenlijst. Deze feedback zal de Commissie helpen de manier waarop de herziene REACH-verordening voor KMO’s werkt, te verbeteren.

Gelieve de vragenlijst uiterlijk op 6 mei 2022 te beantwoorden via deze link.

De vragenlijst is in verschillende talen beschikbaar.

De REACH-verordening heeft tot doel de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren door de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen beter en vroeger vast te stellen. Dit gebeurt door de vier processen van REACH: registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen. REACH heeft ook tot doel het vrije verkeer van chemische stoffen in de EU te waarborgen en de innovatie en het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren.

De algemene doelstelling van de herziening is ervoor te zorgen dat de bepalingen van de REACH-verordening de ambities van de Commissie weerspiegelen op het gebied van innovatie voor veilige en duurzame chemische stoffen en een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu, met behoud van de interne markt, zoals bepaald in de strategie voor duurzame chemische stoffen. Nadere informatie is beschikbaar in de aanvangseffectbeoordeling. Meer info hier.

BECI Community 31 maart 2022
Deel deze post
TAGS 
Archiveren