Hebben de ondernemingen behoefte aan duurzame ontwikkeling?

7 mei 2021 door
BECI Community

Eind 2015 kwam de UNO met zijn Agenda 2030 op de proppen, met daarin 17 doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling (DDO). Tegelijk werd wereldwijd een oproep gedaan voor meer verantwoordelijkheidszin van de ondernemingen ten aanzien van de economische, sociale en milieugebonden uitdagingen. België reageerde onmiddellijk, ook via zijn ondernemingen.

 

Nu is het zo dat ondernemingen van allerlei omvang en heel wat consumenten hierdoor de kluts kwijt raken. Economische overwegingen en andere prioriteiten zorgen in de bedrijfswereld voor enige verwarring en deze twee vragen: Is dit geen zoveelste communicatiestunt? En dient niet eerst en vooral de aansprakelijkheid van de zeer grote multinationals te worden aangekaart?

Slechts een minderheid van bedrijfsleiders is zich nog steeds niet bewust van het belang van de uitdagingen op wereldschaal en van de perspectieven voor de komende generaties. Met de demografische groei stijgen de behoeften aan voeding en drinkwater. De steden moeten ingrijpend veranderen om leefbaar te blijven. Iedereen heeft recht op een baan waarin hij of zij zich ontplooit. En de spelregels van de wereldwijde economie moeten de vrijheid bieden om ook grensoverschrijdende handelsactiviteiten te voeren, op een faire en veilige manier.

De huidige spelers van de economie dienen na te gaan welke impact hun dagelijkse beslissingen inzake handel en investeringen kunnen hebben op de competitiviteit van hun onderneming en op onze gezamenlijke wens om op lange termijn groei en werkgelegenheid aan te zwengelen. Dit brengt ons tot het besef dat ongeacht haar omvang, de onderneming vandaag afhangt van de globalisering, de economische en sociale situatie en de gezondheid van het milieu buiten Brussel en zelfs buiten Europa.

Tal van ondernemingen leverden inspanningen voor hun eigen gezondheid en concurrentiële troeven via een harmonisering van hun commerciële activiteiten met de lokale gemeenschap en het milieu, lang voordat er sprake was van de DDO. Zulke waarden maken soms dusdanig deel uit van hun visie dat de bedrijven ondertussen niet meer vermelden of herhalen dat zij sinds het prille begin duurzaam zijn opgevat omdat zij bijvoorbeeld steeds de waarden van de oprichter hebben nageleefd en verspreid.

Een goede MVO strategie moet in de genen van de onderneming zijn gegrift. Dit heeft niets te maken met een filantropisch of milieuvriendelijk programma dat min of meer in verband staat met de activiteit. Maar zelfs voor ondernemingen die al geruime tijd of sinds hun oprichting duurzaam zijn ingesteld, blijven een denkproces en inspanningen waardevol. Dit kan bijvoorbeeld bijdragen tot een betere communicatie over de duurzaamheid of tot de optimalisering van bepaalde rendementen via innovaties in recycling, energie-efficiëntie of mobiliteit.

 

Vox populi

Reputaties lopen een hoog risico door de online gedragingen van sommige consumenten en de steeds hogere eisen inzake voorbeeldig gedrag van ondernemingen en hun besluitvormers. Onberispelijkheid volstaat echter niet. Proactiviteit in het communicatiebeleid en de jaarrekeningen is ondertussen ook niet meer genoeg. Er bestaan vandaag ettelijke middelen waarmee de ondernemingen op een gestandaardiseerde manier verslag kunnen afleggen, wat nuttig is voor investeerders en waarnemers. We denken hier aan de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI), het Global Pact van de Verenigde Naties, de ISO 26000 norm enz.

Tot slot zou de (maatschappelijke) verantwoordelijkheid van ondernemingen moeten berusten op een ‘compliance programma’ dat twee doelstellingen zou nastreven: ten eerste een sensibilisering van de werknemers en betrokken derden voor mogelijke fraude (met inbegrip van corruptie, mededingingsrecht, de verwerking van persoonlijke data, controle op export, economische sancties …), met de nodige beheermiddelen uiteraard, en ten tweede toezicht op de naleving van alle, ook ethische standaarden van de onderneming. De publieke opinie zou het duurzaamheidsbeleid van de onderneming in vraag kunnen stellen als er op het vlak van compliance iets verkeerd loopt. Precies dat risico neemt steeds toe.

  

 

Seminar

Welke invloed heeft duurzame ontwikkeling op uw bedrijf? Niet alleen wat de openstelling van de markt en innovatie betreft, maar ook regelgevende beperkingen.

Ontmoet onze experts voor een eerste update, alsook Brusselse bedrijven die duurzame ontwikkeling hebben geïntegreerd in hun strategieën.

BECI Community 7 mei 2021
Deel deze post
Archiveren