Waartoe dienen economische missies?

25 oktober 2017 door
BECI Community

“Neem deel aan een economische missie”, aldus een van de acht tips die ondernemers geven aan collega’s die een internationale activiteit overwegen (meer hierover in dit dossier). De vraag is, heel concreet, wat zulke missies opleveren. Deelnemers getuigen.

 

Een economische missie betekent voor de ondernemer een kans om een buitenlandse markt te ontdekken of te benaderen. Meestal gaat het om een afgelegen en soms moeilijk bereikbare markt, die echter heel wat uitzichten biedt. Zulke reizen worden heel regelmatig georganiseerd onder de vorm van Europese, prinselijke of gewestelijke missies… Beci-leden ontvangen nu en dan uitnodigingen om hieraan deel te nemen. Tijdens de afgelopen jaren vertrok Beci trouwens met ondernemers naar Iran, de Verenigde Arabische Emiraten of – onlangs nog – Taiwan. Telkens was dit de gelegenheid om lokale economische spelers te ontmoeten, deel te nemen aan conferenties, seminars of vakbeurzen en, uiteraard, nieuwe contacten te leggen, soms zelfs binnen de delegatie zelf.

Tot zover het programma. Maar wat halen de deelnemers er concreet uit? We stelden de vraag aan ondernemers die al ervaring hebben met zulke missies of voor het eerst hebben deelgenomen. Welke herinneringen houden ze eraan over, enkele maanden of een jaar later?

 

Het Midden-Oosten blijft in trek

Jean-Philippe De Groote (Eole Engineering)

We meldden het vroeger al: door zijn geostrategische ligging, zijn economische bereidheid en ook enigszins zijn lifestyle blijft het Midden-Oosten vrij populair bij de investeerders. Jean-Philippe De Groote, Managing Director van Eole Engineering, neemt regelmatig deel aan economische missies in Iran. “Ik heb er geen enkele gemist, denk ik! Dankzij het niet meer bij te houden aantal ontmoetingen en de ontegensprekelijke voordelen van zulke missies om nieuwe partners te vinden als aanvulling van het vertegenwoordigingswerk, win ik hierbij enorm veel prospectietijd.”

 

Thierry Gilson is zaakvoerder van Renson, een KMO die elektronische sigaretten verkoopt en die zich bijzonder reactief opstelt op groeiende markten met een sterke toegevoegde waarde. Verleden jaar nam hij voor het eerst deel aan een dergelijke reis, meer bepaald naar Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. “Het werd voor mij een soort vuurdoop, maar ik vond het bijzonder positief en ervaarde het als een persoonlijke verrijking. Het is een efficiënte en originele manier om mijn eigen bedrijf te promoten, om soms totaal onverwachte ontmoetingen te doen, ook met vertegenwoordigers van andere deelnemende landen. Ik ben bovendien bijzonder opgetogen met de kwaliteit van het onthaal ter plaatse. Dit valt zeker niet te onderschatten.”

 

Het belang van menselijke contacten

Awad Chamas (Trenker)

Awad Chamas is consultant voor de farmaceutische laboratoria Trenker en heeft in deze functie al bijna de hele wereld afgereisd. Met economische missies heeft hij veel ervaring: “Dit is concreet werk. Tijdens elk van deze missies vorderen de onderhandelingen aanzienlijk en leiden ze tot de ondertekening van contracten. De huidige nieuwe communicatiemiddelen zijn natuurlijk van groot belang, maar wij weten allen dat ze nooit de menselijke contacten zullen vervangen. En ik kan zonder vleierij stellen dat we dankzij een orgaan als Beci, gegarandeerd toegang krijgen tot zeer hoogstaande gesprekspartners – betrouwbare mensen, dus.” Dit beaamt Jean-Philippe De Groote: “Alleen met een bezoek ter plaatse kunnen zaken worden onderhandeld die nergens anders en op geen andere manier tot stand zouden komen. Het heeft ook allemaal te maken met ieders ingesteldheid en persoonlijkheid, naast wat wij te verkopen of te bieden hebben. En ter plaatse beschikken wij over vrij uitgebreide uitzichten, van gezondheidszorg tot petrochemie. In feite bijna om het even welke sector.”

Of sommige details beter kunnen? Jean-Philippe De Groote glimlacht: “Och ja, zoals overal trouwens! Misschien zou het nuttig zijn de contacten duidelijker te selecteren. Ik geef echter toe dat zoiets niet eenvoudig is, omwille van het aantal uiteenlopende disciplines die tijdens zulke missies vertegenwoordigd zijn. En met sommige nogal dubieuze verklaringen van een vooraanstaande Amerikaan in het achterhoofd zou ik zeggen dat de steun die wij van banken krijgen ons ter plaatse helpt bij de verwezenlijking van sommige projecten.”

 

Een nuttige proactiviteit

De missies duren meestal van 3 tot 6 dagen en volgen een nauwgezet programma dat bestaat uit ontmoetingen op hoog niveau (networking, colloquium met befaamde businessmensen …), vergaderingen over actuele onderwerpen en B2B evenementen in aanwezigheid van specialisten. Dit alles om een duidelijke en overzichtelijke kijk te krijgen over het benaderde gebied. “De planning ziet er nogal nipt uit, maar rekening houdend met de manier waarop de zaken zich ter plaatse afspelen, krijgt kwaliteit voorrang op kwantiteit. Zoveel te beter, in feite”, vindt Awad Chamas. “We krijgen trouwens een zeer goede begeleiding, waardoor we ons proactiever kunnen opstellen. Ik weet uit ervaring – en anderen zullen mij niet tegenspreken – dat we van een missie terugkeren met betere argumenten, meer enthousiasme of de ingesteldheid van een veroveraar!” Sommige ondernemers nemen de gelegenheid bovendien te baat om onderlinge relaties aan te knopen of te verstevigen. Ze creëren op die manier professionele netwerken, waarbij sommige mensen elkaar tijdens verscheidene missies terugvinden en/of samen nieuwe activiteiten ontwikkelen.

Thierry Gilson (Renson)

“Het is een efficiënte manier om het eigen bedrijf te promoten, in een aangename, gezellige en professionele sfeer”, stelt Thierry Gilson. “De ontmoetingen met andere buitenlandse ondernemers zijn misschien nog het meest leerrijke van al. Omdat zulke missies voor mij nog vrij nieuw zijn, kan ik echter niet beweren dat er nu al een noemenswaardige impact op mijn omzet is. Dit is logisch: zoiets komt mettertijd. Daarom is het voor mij misschien ook interessant om aan andere missies deel te nemen. Ik ben dit trouwens aan het overwegen.”

 

De goede reputatie van de Belgen

De deelname aan een economische missie vergt natuurlijk een persoonlijke investering, tijd en inzet. Maar de uitkomst is globaal bijzonder positief. Zulke reizen creëren niet alleen relaties: ze geven ook een andere (externe) kijk op de eigen onderneming, wat nuttig kan zijn voor een betere positionering in de toekomst. Toch even vermelden dat de Belgische ondernemers internationaal gewaardeerd zijn voor hun bescheidenheid, hun soepelheid, betrouwbaarheid en – dit wordt vaak gehoord – hun bijzonder vermogen om zich aan allerlei nieuwe situaties aan te passen.

In voorbereiding van de volgende missies tracht Beci de meest beloftevolle landen te vinden voor de Brusselse ondernemingen, ongeacht de sector. Op enkele zeldzame uitzonderingen na (één persoon heeft toegegeven dat ze aan geen andere missie meer wil deelnemen) zijn de getuigenissen steeds enthousiast. Hieruit blijkt hoe nuttig zulke missies wel zijn. De deelnemers vermelden steeds de voordelen van menselijke contacten, zelfs buiten de louter professionele aangelegenheden!

 

 

 

BECI Community 25 oktober 2017
Deel deze post
TAGS 
Archiveren