Welke geldende belastingen in de EU-lidstaten?

26 december 2019 door
BECI Community

De gegevensbank „Taxes in Europe” is de online-informatietool van de Europese Commissie waarin de belangrijkste in de EU-lidstaten geldende belastingen zijn opgenomen. Het systeem bevat informatie over ongeveer 650 belastingen die de ministeries van Financiën van de EU-lidstaten aan de Europese Commissie hebben verstrekt.

Welk type informatie is beschikbaar?

De „Taxes in Europe” -databank bevat voor elke afzonderlijke belasting informatie over de rechtsgrondslag, de heffingsgrondslag, de belangrijkste vrijstellingen, de toepasselijke tarieven, de economische en statistische classificatie en de door de databank gegenereerde inkomsten.

Welke soorten belastingen zijn er mogelijk?

De „Taxes in Europe” -databank omvat de volgende soorten belastingen:alle belastingen op inkomsten.Deze omvatten met name:

  • inkomstenbelasting,
  • vennootschapsbelasting,
  • belasting over de toegevoegde waarde,
  • Geharmoniseerde accijnzen van de EU;
  • de belangrijkste sociale bijdragen.
  • andere belangrijke belastingen die ten minste 0,1 % van het bbp opleveren.

Taxes in Europe Database

Bron : Europese Commissie

BECI Community 26 december 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren