Een nieuwe toekomst voor het oostelijke deel van de Ring

23 januari 2019 door
BECI Community

Het projectgebied van Werken aan de Ring focust vooral op het noordelijke deel van de Ring, van de E40 richting Gent tot de E40 richting Luik. Maar de Ring loopt verder langs het oosten van Brussel. En ook dat deel is intussen verouderd en heeft moeite om de huidige verkeersstromen vlot te laten verlopen. Daarom voert De Werkvennootschap momenteel een studie met een online bevraging uit over de toekomst van dat oostelijke deel van de Ring rond Brussel.

 

De nieuwe studie beperkt zich niet enkel tot de weginfrastructuur van de Ring. Mobiliteit stopt immers niet aan het einde van een weg, maar hangt nauw samen met de ruime omgeving die ze ook beïnvloedt. Daarom is deze studie een uitgelezen kans om te onderzoeken wat er in de regio voor verbetering vatbaar is, zodat de algemene leefbaarheid verhoogd kan worden. Zo is er in de studie aandacht voor onder meer sluipverkeer, geluidsoverlast, moeilijke oversteekplaatsen voor zachte weggebruikers en versnippering van groen.

 

Zoniënwoud dwars doormidden

Het oostelijke deel van de Ring loopt door een van de grootste beboste gebieden van België, het Zoniënwoud, en werkt daar als een harde grens. Zo vormt de Ring een hindernis voor de dieren en planten die in het gebied leven, maar ook voor wandelaars en joggers is de Ring een barrière. Om die barrièrewerking van de Ring te milderen, onderzoekt de Werkvennootschap hoe beide delen van het woud weer dichter bij elkaar gebracht kunnen worden.

 

Lokale overlast verminderen

Omdat het verkeer op de Ring zelf vaak opstropt, zoeken automobilisten vaak naar andere oplossingen, weg van de Ring. De woonkernen rondom krijgen daardoor flink wat sluipverkeer te slikken, waardoor de leefbaarheid er onder druk komt te staan. In de studie zal worden gezocht naar oplossingen om dat verkeer dat niet in de woonkernen thuishoort, er weer weg te halen.

 

Multimodale aanpak

Verkeer zal in de toekomst steeds verder evolueren naar een multimodale mobiliteit waarbij de verschillende vervoerswijzen op elkaar zijn afgestemd. Overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere kan dan snel en eenvoudig. De nieuwe studie wil van meet af aan onderzoeken hoe de verschillende modi versterkt kunnen worden: er wordt gekeken waar en hoe de fiets- en voetgangersinfrastructuur verbeterd kan worden en hoe het openbaar vervoer in de regio geoptimaliseerd kan worden. Uiteraard wordt ook de automobiliteit onder de loep genomen met onder andere de inrichting van de kruispunten.

 

Meer info?

www.werkenaandering.be/nl/

studie-ring-oost

 

GEEF MEE VORM AAN DE RING VAN DE TOEKOMST

Om de nieuwe studie over de toekomst van het oostelijke deel van de Ring rond Brussel vorm te geven, is De Werkvennootschap op zoek naar mensen die de online bevraging willen invullen. In de bevraging wordt gepeild naar welke problemen je als omwonende of gebruiker ervaart en wat je graag anders zou zien. In de vragenlijst gaat De Werkvennootschap op zoek naar de kansen en knelpunten voor alle weggebruikers, voor versterking van het groen en verbetering van de leefbaarheid.

 

Vul de online bevraging in op www. ringoost.be. De bevraging duurt ongeveer 5 à 10 minuten.

 

 

BECI Community 23 januari 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren