21 maatregelen voor een 21e-eeuwse mobiliteit

22 mei 2018 door
21 maatregelen voor een 21e-eeuwse mobiliteit
BECI

Het memorandum van Beci over de mobiliteit is net verschenen en met één klik toegankelijk. Aarzel niet om dit document ruim te verspreiden en te bespreken, in het vooruitzicht van de verkiezingen. In een notendop: geen wondermiddel, maar een geheel van 21 concrete, pragmatische, multimodale, innoverende, voluntaristische en realistische maatregelen.   

 

Wordt de regering Vervoort II binnenkort beoordeeld op haar vallen en opstaan in het dossier van de Brusselse mobiliteit? Een goede vraag. Een ja-antwoord zou waarschijnlijk onrechtvaardig zijn, maar het vraagstuk weegt zwaar door in de balans en in de perceptie die de burger ervan heeft. Beci beschouwt de mobiliteit niet alleen als een belangrijk politiek vraagstuk, maar ook als een verregaande economische en maatschappelijke uitdaging.

Hoe komt een memorandum over mobiliteit tot stand? Wel, met enige luistervaardigheid naar de ondernemingen, de spelers van de mobiliteit, de weggebruikers en de sectoren toe. En door inspiratie te putten uit de betere voorbeelden en praktijken in andere grote steden. We proberen realistisch te blijven en rekening te houden met de concrete invoering van oplossingen. We integreren de nieuwe visie van mobiliteit als een dienst. We rekenen op de jongste technologische oplossingen. En ten slotte trachten we de hindernissen te omzeilen waarmee het beleid van onze instellingen de weg nu en dan verspert.

 

Vastzitten in de file: jaarlijks 6 miljard euro

Andere hoofdsteden slagen erin oplossingen door te voeren terwijl wij daar in en rond Brussel nog altijd zitten op te wachten. Onze voornaamste boodschap? Oplossingen bestaan. Nu moeten we de moed en de wil opbrengen om ze toe te passen. Wij willen 21e-eeuwse oplossingen voor een 21e-eeuwse mobiliteit, zonder taboe. Laten we daarop focussen. Eerder dan op de zoektocht naar zondebokken voor al wat verkeerd loopt.

 

Even aan herinneren dat een uur dat in de file verloren gaat 8,25 euro per reiziger kost en tussen 50 en 80 euro voor het vervoer van goederen. Nationaal zou de mobiliteit tegen 2020 jaarlijks 6 miljard euro kosten aan de gemeenschap. Dit bedrag omvat alle gevolgen van de verkeersoverlast: tijdsverlies, geluidshinder, verkeersongevallen en luchtvervuiling.

 

Fiscaliteit, infrastructuren, gebruik van de openbare weg …

Wat staat er in het memorandum? Beci stelt dat er geen allesomvattende oplossing bestaat en ook geen wondermiddel, maar wel een geheel van maatregelen die een oplossing bieden voor zover ze gecombineerd en op een coherente en voluntaristische manier worden ingezet. Deze 21 maatregelen hebben betrekking op de fiscaliteit, de infrastructuren en het gedeeld gebruik van de openbare weg. Verder beschouwen ze mobiliteit als een dienst en houden ze rekening met het belang van de internationale mobiliteit voor de aantrekkingskracht van Brussel. Ze bevatten tegelijk maatregelen die al geruime tijd worden aanbevolen, en andere die onlangs werden geïdentificeerd.

Misschien is de Brusselse mobiliteit vooral een kwestie van beleid. Hier rijst opnieuw de vraag die we ons in het begin stelden: wordt de regering Vervoort II binnenkort beoordeeld op haar aanpak van de uitdagingen van de Brusselse mobiliteit? Het antwoord hierop vernemen we in mei 2019.

 

Meer informatie: Beci memorandum – gewoon even klikken: https://go.beci.be/mobiliteit

 

 

 

21 maatregelen voor een 21e-eeuwse mobiliteit
BECI 22 mei 2018
Deel deze post
Archiveren