Beci ondertekent mee de socio-economische strategie van Brussel

17 januari 2020 door
Beci ondertekent mee de socio-economische strategie van Brussel
BECI

Deze Sociale Top betekende de aftrap van GoForBrussels 2030, de strategie van de Regering Vervoort III voor deze legislatuur én verder, want de focus is gericht op 2030.  De sociale partners worden nauw betrokken want heel wat doelstellingen van de strategie 2030 vallen onder de noemer van “gedeelde werven”.

Concreet betekent dit dat nog vóór de Brusselse regering beslissingen neemt, besluiten of ordonnanties worden aangenomen, de sociale partners actief worden geraadpleegd en de kans krijgen om het beleid mee vorm te geven. Dat is het moment waarop wij de impact moeten kunnen inschatten en dat doen we in nauw overleg met onze ondernemingen en sectororganisaties.

Enkele voorbeelden uit het recente verleden waar Beci best trots op mag zijn: 30 miljoen euro aan bedrijfssteun gedeblokkeerd, financiële stimuli voor de circulaire economie, investeringen in de mobilteit, open data-politiek, administratieve vereenvoudiging, de opstart van digitaliserings- en mobiliteitsprojecten, steun voor vrouwelijke ondernemerschap, versterkte aandacht voor de zgn. knelpuntberoepen, opleidingen die beter aansluiten bij de realiteit van de arbeidsmarktmarkt, …

“Het werk begint dus nu pas en onze handtekening onder de Strategie 2030 betekent geenszins een vrijgeleide voor deze Regering. Stap voor stap gaan wij meewerken aan het beleid van deze Regering, of bijsturen indien nodig, maar niet zonder te luisteren naar kleine en grote ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen die rekenen op Beci,” zegt Jan De Brabanter.

Wordt vervolgd.

Beci ondertekent mee de socio-economische strategie van Brussel
BECI 17 januari 2020
Deel deze post
Archiveren