[Persbericht] 600.000 euro voor een duurzamere IT in Brussel

1 juli 2022 door
[Persbericht] 600.000 euro voor een duurzamere IT in Brussel
BECI

[Persbericht]

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, lanceert de Brusselse regering de projectoproep “Digitalisering en Economische Transitie” 2022. Het budget voor deze projectoproep bedraagt 600.000 euro, wat 200.000 euro meer is dan bij de vorige editie. Het doel ervan is om ondernemingen in de digitale sector te ondersteunen die zko’s en kmo’s bij de digitalisering begeleiden of die digitale oplossingen creëren die in de lijn van de transitie liggen.

Brussel is een referentiecentrum wat het digitale gebied betreft. Het vormt een aanzienlijk deel van de activiteit van het Gewest, aangezien het gaat om een sector die bijna 8% van het Brusselse bbp vertegenwoordigt. Ook op het vlak van werkgelegenheid speelt de digitale sector een aanzienlijke rol, aangezien er meer dan 30.000 personen tewerkgesteld worden, waarvan 10% in 400 start-ups.

Gezien de ecologische en sociale gevolgen van de digitale technologie (winning van hulpbronnen, productie, gebruik) is het evenwel van essentieel belang om de digitale revolutie in de economische transitie op te nemen. Shifting Economy, de Brusselse strategie voor economische transitie, wil alle ondernemingen bij deze beweging betrekken. Het doel is om Brussel op de kaart van duurzame IT te zetten door digitale oplossingen te ondersteunen die enerzijds beantwoorden aan de sociale en milieubehoeften en anderzijds zo zijn samengesteld dat hun toegankelijkheid wordt gewaarborgd en hun milieu-impact wordt beperkt.

Het is de bedoeling dat deze projectoproep tot die doelstelling bijdraagt door zich te richten op projecten ter ondersteuning van de digitalisering van ondernemingen, waar sinds de coronacrisis een grotere behoefte aan is, en daarnaast op digitale projecten met een positieve sociale en milieu-impact.

De projecten van de ondernemingen kunnen dan ook kaderen binnen een van de volgende twee krachtlijnen:

  • krachtlijn 1: begeleiding bij de verantwoorde digitalisering van zko’s en kmo’s (maximaal 75.000 euro);
  • krachtlijn 2: de ontwikkeling van digitale oplossingen met een positieve sociale en milieu-impact (maximaal 100.000 euro).

Wij hebben met de Brusselse regering de ambitie om het Brussels Gewest een voortrekkersrol te laten spelen bij de economische transitie”, legt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, uit. “Dat zal alleen mogelijk zijn in een gewest dat vooroploopt op het gebied van duurzame IT, d.w.z. digitale technologie die een antwoord biedt op de uitdagingen op sociaal en milieugebied en die de kwestie van het verkleinen van de ecologische voetafdruk geleidelijk opneemt in de voorgestelde oplossingen. Deze projectoproep is een actie van Shifting Economy, die het geleverde werk versterkt door het Instituut voor artificiële intelligentie voor het algemeen welzijn (FARI) en de European Digital Innovation Hub te ondersteunen. Beide hebben tot doel om digitale projecten te ondersteunen die deel uitmaken van de transitie.”

De kandidatuurdossiers moeten uiterlijk op 18 juli 2022 worden ingezonden.

Alle inlichtingen over deze projectoproep gesteund door hub.brussels en Brussel Economie en Werkgelegenheid, is te vinden op de website.

[Persbericht] 600.000 euro voor een duurzamere IT in Brussel
BECI 1 juli 2022
Deel deze post
TAGS 
Archiveren