[Persbericht] Meertaligheid op het werk centraal tijdens de derde Brusselse Dag van de Meertaligheid

28 september 2022 door
[Persbericht] Meertaligheid op het werk centraal tijdens de  derde Brusselse Dag van de Meertaligheid
BECI

[Persbericht]

Zaterdag vond in het Brussels parlement de derde Dag van de Meertaligheid plaats. Onder het motto ‘BeTalky@Work’ was het centrale gespreksthema de meertaligheid in de bedrijfswereld. Ook werden de winnende projecten van de projectoproep over meertaligheid in bedrijven bekendgemaakt.

De Brusselse Dag van de Meertaligheid is een jaarlijks weerkerend evenement om meertaligheid in Brussel onder de aandacht te brengen. Initiatiefnemer is Brussels minister bevoegd voor de Promotie van de Meertaligheid, Sven Gatz. De vorige dagen stonden onder andere in het teken van de oprichting van de Raad voor Meertaligheid, onder het voorzitterschap van professor Philippe Van Parijs, de lancering van het platform BeTalky en meertaligheid in het onderwijs.

De impact van meertaligheid op het Brusselse bedrijfsleven kan bezwaarlijk onderschat worden en verdient daarom de nodige aandacht. Meertaligheid is niet enkel een extra troef voor bedrijven, het is van levensbelang voor het succes van hun economische activiteiten.

De dag vond plaats in het Brussels parlement, met de voorstelling van een studie over meertaligheid in bedrijven, een debat met academici, belangenorganisaties UNIZO, BECI en CEVORA, de resultaten van de projectoproep BeTalky@Work voor bedrijven en een quiz. Uitsmijter was de keynote-spreker Thierry Geerts, de ceo van Google Belgium die het had over meertaligheid in de digitale wereld. Gastvrouw dit jaar was Valerie Thys.

Taal van bedrijfswebsites

Na een video-welkomwoord van de voorzitter van het parlement belichtte onderzoeker aan de VUB, Mathis Saeys de meertaligheid in het bedrijfsleven aan de hand van een vergelijking van het taalgebruik op websites van bedrijven in de Brusselse Metropolitane Regio. Hij vond liefst 59 taalcombinaties met 41 verschillende talen. Voor het Brussels Gewest is 16,44% van de websites eentalig, 30,67% tweetalig en 42,67% meertalig. In de Vlaamse Rand is door de oprukkende internationalisering liefst 44,54% van de websites meertalig, met een overwicht van het Engels; 60 % in de regio combineert het Nederlands, Engels en Frans.
(meer info bij Mathis Saeys: mathis.saeys@vub.be)

Het eerste debat van de voormiddag ging dieper in op het taalgebruik en taalbehoeften in het Brusselse bedrijfsleven, met minister Sven Gatz, prof. Laurence Mettewie (Unamur), Sara Mathijs (Upeo Consulting), Anton Van Assche (UNIZO) en Frans De Keyser (BECI). Daaruit bleek dat meertaligheid in de bedrijven de norm is geworden, dat bedrijven moeilijk meertalig personeel vinden, dat meertaligheid in een bedrijf kosten meebrengt, bij gebrek aan meertalig personeel er wel eens contracten worden verloren en dat meertaligheid onontbeerlijk is geworden voor de ontwikkeling van economische activiteiten voor bedrijven die zich in een internationale en kosmopolitische context bevinden.

Het tweede debat ging dieper in op de taalopleidingen met Carine Alberghini (Careers International), Didier Boulvin (Coddy), Yannick Van Aelst (Besix), Dorien De Man (Europa Ziekenhuizen) en Cristina Bonari (CEVORA). Hoe recruteer je het best meertalig personeel? Wat houdt een meertalig beleid in een bedrijf concreet in? Wat zijn de behoeften van bedrijven inzake opleidingen? Hoe kan je werknemers stimuleren om meertalig te werken?…

Projectsubsidies uitgereikt

Tijdens de dag van de meertaligheid werden ook de winnaars bekendgemaakt van de projectoproep BeTalky@Work. Een jury stelde uit 21 zendingen de volgende zes kandidaten aan de Brusselse regering voor die in totaal 114.728 euro over de projecten verdeelde:

  • Silversquare – 20.000 EUR

Silversquare is de voortrekker van coworking spaces. Het bedrijf werkt samen met kunstenaars en ontwerpers om de werkplek een extra uitstraling te geven. Silversquare baat 7 co-working spaces uit, geografisch verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Silversquare wil al zijn troeven en ervaring inzetten om de meertaligheid in de Brusselse regio te stimuleren door thematische conversatietafels te organiseren in het Frans, Nederlands en Engels.

  • Daardaar – 23.070 EUR

DaarDaar is een informatieve website die Franse vertalingen aanbiedt van redactionele artikelen uit de Nederlandstalige en Duitstalige pers. DaarDaar bouwde een teambuildingactiviteit uit gericht op bedrijven met Frans- en Nederlandstalige medewerkers, in de vorm van een tweetalige quiz van het Vlaamse programma “De Slimste Mens Ter Wereld”.  De deelnemers aan de teambuilding zullen de gelegenheid krijgen om vertrouwd te geraken met de cultuur van de andere gemeenschap. Deze activiteit is gepland voor 25 werknemers en duurt 3 uur.

  • Iris Group – 25.000 EUR

Op basis van visuele en auditieve informatie, zal ernaar gestreefd worden om de werknemers, ongeacht hun moedertaal, enkele basiswoorden (die te maken hebben met veiligheid) in het Nederlands en/of Frans te laten begrijpen. Concreet zullen afbeeldingen en video’s ingezet worden om situaties te schetsen die zich op de werkvloer kunnen voordoen, specifiek gericht op veiligheid. Deze werkwijze kan ook gekopieerd worden voor andere zaken: basisbegrippen zoals stop, wacht, start, pas op, werken, opruimen, schilderen; begrippen als refter, douche, bureau, eten, drinken, pauzeren; gereedschap: borstel, hamer, schaar, mes, …

  • WPP – 99.756,00 EUR

WPP organiseert 2 maal een 12-weken durende taalcursus waarin collega’s hun Frans of Nederlands kunnen bijspijkeren en optimaliseren. Aan de hand van een ‘blended learning method’ worden de collega’s zowel fysiek als digitaal ondersteund. WPP stapt af van de klassieke manier van lesgeven, door een efficiënte wisselwerking tussen digitaal en fysiek. Daarnaast krijgen collega’s meteen de mogelijkheid hun opgedane talenkennis in de praktijk om te zetten tijdens het WPP Connect diner. Het WPP Connect Diner wordt uitgebreid, hertaald en gepromoot via de sociale media en telt meer dan 20.000 volgers.

  • Josworld – 14.580 EUR

Op kantoor, met klanten, met partners en met stagiairs worden drie talen door elkaar (NL-FR- ENG) gesproken. Niet iedereen beheerst echter de drie talen even goed. Dit zorgt voor drempels. Om dit aan te pakken wil Josworld de data rond taal van zijn organisatie in kaart brengen. Men ontwikkelt een tool om deze taaldata te analyseren en de pijnpunten naar boven de brengen. Indien de resultaten succesvol zijn, kunnen de ontwikkelde tools en instrumenten na het project verder uitgebouwd en ingezet worden bij andere bedrijven en organisaties.

  • Womenpreneur – 22.322 EUR

Womenpreneur werkte twee acties uit. De eerste actie is een bewustmakingscampagne. De tweede actie bestaat in de organisatie van drie evenementen ter bevordering van meertaligheid – de organisatie van een permanente aanwezigheid in de kantoren van Womenpreneur – een tweetalige speed-dating tussen vrouwelijke ondernemers – een workshop, beperkt tot 8 personen, om te leren hoe men een professionele tweetalige Frans/Engelse website maakt.

Homo Digitalis en meertaligheid
Keynote-spreker Thierry Geerts, de ceo van Google Belgium, beklemtoonde het belang van meertaligheid voor een internationale stad als Brussel. Het is volgens hem van belang om meertaligheid te koesteren en te stimuleren; wie meertalig is vindt trouwens veel makkelijker een job. De digitale ontwikkelingen kunnen overigens bijdragen tot de verhoging van meertaligheid.

Het slotwoord was voor minister Sven Gatz:

“Deze derde Dag van de Meertaligheid heeft zonder meer bijgedragen tot een beter inzicht in alle aspecten van de meertaligheid in de Brusselse bedrijven: het vinden van geschikt personeel; de juiste opleidingen; het uitbouwen van een succesvol meertaligheidsbeleid in een bedrijf; de noodzaak van meertaligheid om de klanten zo goed mogelijk te helpen… Ten slotte is duidelijk dat Brussel zich op economisch vlak verder ontwikkelt tot een internationale en kosmopolitische stad, wat een enorme troef is voor de meertaligheid.”

Herbeluister hier de podcasts met :

Sven Gatz en Laurence Mettewie

Sven Gatz en Elke Tiebout (Abattoir, Anderlecht)

 

[Persbericht] Meertaligheid op het werk centraal tijdens de  derde Brusselse Dag van de Meertaligheid
BECI 28 september 2022
Deel deze post
TAGS 
Archiveren