Discretie een plicht voor ambtenaren

22 mei 2019 door
Discretie een plicht voor ambtenaren
BECI

Mevrouw Isabelle Grippa, die als ambtenaar aan het hoofd staat van Hub Brussels, maakte een aantal opmerkingen tijdens een interview dat de krant La Libre op 18 mei publiceerde. Beci betreurt een gebrek aan ethiek en discretie van de CEO van deze Brusselse overheidsinstelling, die ten dienste staat van de ondernemers in Brussel.

Een ambtenaar heeft noch het recht om zich in het openbaar kritisch te uiten over beleidsmaatregelen, beslissingen en de in Brussel gevoerde projecten, noch om een of andere onderneming onder vuur te nemen, zeker op een paar dagen van de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen. Als CEO van Hub Brussels heeft Mevrouw Grippa tot taak het beheerscontract uit te voeren en zich daarbij zonder vooringenomenheid noch discriminerende houding loyaal te gedragen tegenover de toezichthoudende overheid, ten dienste van alle ondernemers.

Wat de winkelcentra aangaat, onder meer het Neo-project dat erin slaagde in Brussel een miljard euro aan investeringen te mobiliseren, verbaast het Beci dat de topambtenaar van Hub Brussels een dergelijk project bekritiseert. Beci is het volledig eens met de Brusselse burgemeester Philippe Close, die de relevantie van dit project onderstreept. De uitingen van Mevrouw Grippa vallen bijzonder moeilijk te rijmen met de huidige wil om investeringen naar Brussel te lokken.

Van de CEO van een overheidsinstantie wordt niet verwacht dat hij of zij persoonlijke politieke standpunten, van welke aard ook, gaat verkondigen. Een dergelijke ambtenaar heeft tot taak bij te dragen tot de verwezenlijking van gemeenschappelijke doelstellingen, in overleg met en met de goedkeuring van de bevoegde besluitvormingsorganen. Een CEO die zich uit namens de organisatie waarvan hij of zij aan de leiding staat, mag geen persoonlijke opinies weergeven als gezamenlijke standpunten van de instelling.

“Met haar verklaringen getuigt Mevrouw Grippa niet van de loyaliteit en neutraliteit die we van de CEO van Hub Brussels mogen verwachten. Dit is een fout waarvan nu moet worden bepaald hoe ernstig ze is”, oordeelt Jan De Brabanter, secretaris-generaal van Beci. De vertegenwoordiger van de Brusselse ondernemingen vraagt aan de beleidsorganen van Hub Brussels om snel standpunt in te nemen over de verklaringen en opmerkingen van hun CEO gedurende dit interview.

Discretie een plicht voor ambtenaren
BECI 22 mei 2019
Deel deze post
Archiveren