The WorkLAB: naar een alliantie van mobiliteit, levenskwaliteit en de nieuwe manier van werken

29 april 2021 door
The WorkLAB: naar een alliantie van mobiliteit, levenskwaliteit en de nieuwe manier van werken
BECI

[persbericht]

Brussel, 29 April 2021 – BECI lanceert eind april The WorkLABThe WorkLAB wil een Brussels ecosysteem opzetten om de positieve effecten van massaal telewerken te optimaliseren maar ook het hoofd te bieden aan de uitdagingen die bij deze omschakeling komen kijken. WorkLAB wil oplossingen aanreiken voor de paradigmashift die de coronacrisis met zich meebracht. The WorkLAB is ontworpen als een ‘phygitaal‘ (samenvoeging van Physical en Digital) ecosysteem, dat een omgeving biedt waarin private en publieke stakeholders met elkaar samenwerken in het gemeenschappelijk belang van het realiseren van duurzame paradigmashift op het gebied van mobiliteit, Real Estate en werk. 

Van telewerk, over digitalisering tot automatisering, flexibele mobiliteitsoplossingen, AI, continu leren, freelancisatie en nog veel meer, de ‘Future of Work’ is versneld door de Covid-19-crisis. Organisaties die zich snel kunnen aanpassen aan de nieuwe manieren van werken en de next normal komen er sterker uit. 

Het groter belang van telewerk zorgt ervoor dat ondernemingen in Brussel in de toekomst minder kantoorruimte zullen gebruiken. Uit een gezamenlijke enquête van het ERMG blijkt dat bedrijfsleiders een afname van 9% binnen de 5 jaar verwacht per werknemer betreffende kantoorruimte. De verwachte daling is bovendien het grootst in Brussel (-22 % tegen -6 % in Vlaanderen en ‑4 % in Wallonië). 

“Het is een thematiek waarop BECI reeds werkte nog voor de COVID-19 crisis, maar deze is des te meer pertinent geworden. De vraag is in welke mate telewerk de norm zal blijven na de coronacrisis. Uit onze gegevens blijkt dat 28 procent van de Brusselse bedrijven telewerk beschouwt als één van de belangrijkste uitdagingen voor het personeelsbeleid. 86 procent van de Brusselse werkgevers wil op middellange termijn telewerk of flexibele werktijden verder inbouwen. Dit verklaart ook de beslissing van de Europese Commissie om tegen 2030 van 50 naar 25 gebouwen in het Brussels Gewest te gaan.” legt Olivier Willocx uit, CEO BECI. 

Met The WorkLAB wilt BECI hierop een antwoord bieden. Brussel moet een internationale modelstad worden, door tegelijkertijd digitaal, duurzaam en toegankelijk te zijn. Dat is de missie van The WorkLAB 

  • Adoptie van technologie: de versnelde acceptatie van technologie verder benutten om een toekomstbestendige Brusselse economie te bouwen en om een gekwalificeerd werknemersbestand te versterken. Eén derde van de technologische start-ups in België, bevindt zich in Brussel. Brussel speelt zo een belangrijke rol als motor van innovatie en werk. In de komende 10 jaar zal door digitalisering 2.8 nieuwe worden gecreëerd voor elke job die verdwijnt. Dit komt neer op bijna 800.000 jobs. Dit vraagt nieuwe profielen en dus permanente vorming.  

 

  • Diversificatie van het vastgoedmarkt: omvormen naar een innovatieve kantoorinfrastructuur en de wijken multifunctioneel maken. Een verwachte toename van de totale kantoorvoorraad in Brussel, gecombineerd met de trends inzake organisatie van de werkplaats, die zullen leiden tot een vermindering van de oppervlakte per werknemer, moet ons doen ageren op potentiële leegstand. Een bezetting van 90% over 10 jaar moet de ambitie zijn. 

 

  • Toegankelijkheid: inzetten op een toegankelijk Brussel door stedelijke multimodaliteit te promoten en door het inspelen op de nieuwe tendensen inzake organisatie van de werkplaats. Met 10% minder verkeer verdwijnen de helft van de structurele files, met 20% minder zijn ze quasi volledig weg 

 

  • Future of Work: Uitbouwen van remote working, met inbegrip van de welzijnsvraagstukken voor de werknemers, met een 60-20-20 verhouding: 60% tijd op kantoor, 20% thuiswerken en 20% elders. 

“Structureel telewerken dwingt ons tot nadenken over de functie van het kantoorgebouw. Bedrijven kunnen in de verleiding komen om hun kantoren weg te halen uit grote stedelijke centra. Er zullen altijd grote bedrijven zijn in de binnenstad, maar we zien ook dat de COVID crisis hen ertoe heeft aangezet hun kantoorruimtes te transformeren, waardoor ze minder ruimte nodig hebben. Er moeten oplossingen gevonden voor de rehabilitatie van onze kantoorgebouwen. Wij roepen Brusselse ondernemers en werkgevers op, zich aan te sluiten bij The WorkLAB.”, legt Ischa Lambrechts uit, Coordinateur Business Innovation BECI. 

Daarnaast hebben 48 procent van de Brusselse werkgevers sinds de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 een verandering in de reisgewoonten van hun werknemers geconstateerd. Tot 70 procent van de ondernemingen verklaart zich bereid om mee te stappen in het verhaal van veranderde gewoonten in de woon-werkverplaatsingen. Om ondernemingen te ondersteunen in deze veranderende mobiliteitsgewoonten, lanceert The WorkLAB het programma OK Mobility, een reële en virtuele mobiliteitsassistent en een langlopend begeleidingsprogramma dat werknemers in staat stelt om op eigen tempo en op een praktische manier de Brusselse mobiliteit te ontdekken. 

“De verschillende lockdowns hebben onze werk- en mobiliteitsgewoontes gevoelig gewijzigd. Veel mensen hebben de meerwaarde van telewerken ontdekt, nu moeten we zorgen dat de bedrijven dat kunnen ondersteunen en uitbouwen. 70 % van de bedrijven geeft aan voortrekker te willen zijn in het installeren van nieuwe woon-werkgewoontes. Het is belangrijk dat bedrijven zich voldoende gesteund voelen om deze uitdagingen aan te gaan. Ik ben tevreden dat BECI bedrijven informeert en begeleid op dit vlak. Daarvoor lanceren ze THE WORKLAB en het OK Mobility programma dat die ondersteuning zal bieden.”, verklaart Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit. 

 

Partners:  

Belgian Workspace Association, Brussel MobiliteitCommuty, Spacious Agency, Telenet 

Knowledge Partners: 

Amid Faljaoui, Directeur TrendsTendances et Administrateur Délégué du Cercle de Wallonie  

Edouard Cambier, Président Belgian Workspace Association 

Dennis Pennel, Managing Director World Employment Confederation 

Dirk Paelinck, CEO Interoffices et Workero  

Koen Van Beneden, Managing Director HP Belgium et Luxembourg 

 

More info: website van Worklab en website van BECI

 

The WorkLAB: naar een alliantie van mobiliteit, levenskwaliteit en de nieuwe manier van werken
BECI 29 april 2021
Deel deze post
TAGS 
Archiveren