Unia en de werkgeversorganisaties versterken hun samenwerking

21 december 2022 door
Unia en de werkgeversorganisaties versterken hun samenwerking
BECI

De werkgeversorganisaties en Unia vernieuwen de samenwerkingsovereenkomst die ze aangingen in 2019. Met de nieuwe overeenkomst die loopt over drie jaar toont aan dat diversiteit een prioriteit is en blijft voor de privésector.

De werkgeversorganisaties en Unia moedigen ondernemingen aan in het verder uitwerken van initiatieven voor meer diversiteit en inclusie. Een ambitieus diversiteits- en inclusiebeleid als preventiebeleid van discriminatie vertrekt bij een aanwervingsbeleid gebaseerd op competenties, efficiënte interne meldingsprocedures en een diversiteitsplan.

Unia en de werkgeversorganisaties pleiten voor meer ondersteuning van werkgevers bij het werven van diverse profielen en het inzetten van maatregelen van positieve actie. Informatie hierover en over hoe Unia ondersteuning kan bieden, is te vinden op de website van Unia of op ediv.be.

Unia en de werkgeversorganisaties hebben besloten om hun samenwerking verder te versterken, onder meer met gezamenlijke activiteiten rond redelijke aanpassingen op het werk of rond positieve actie.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst stelt vijf gemeenschappelijke punten voorop (zie bijlage verderop voor meer details):

1)  Meer diversiteit en inclusie op de werkvloer door preventie van discriminatie Ondersteunen van sectoren en ondernemingen bij het uitvoeren van een diversiteits- en inclusiebeleid en een preventiebeleid van discriminatie en aanmoedigen van het delen van kennis en bestaande good practices. Omdat voorkomen beter is dan genezen, ook als het gaat om discriminatie op de werkvloer.

2)  Middelen vrijmaken voor positieve actie

Opheffen van budgettaire beperkingen voor risicogroepen. Dit zal de sectoren in staat stellen de beschikbare middelen autonoom toe te wijzen om zo plannen voor positieve actie te kunnen uitvoeren ten voordele van meer kwetsbare groepen.

3)  Kwaliteitsvolle data beschikbaar stellen

Focussen op systematische en doordachte monitoring als basis voor politieke besluitvorming en evaluatie. Monitoring van maatregelen en onderzoek vormen een belangrijke basis bij het nemen van beleidsbeslissingen en bij het evalueren en aanpassen ervan.

4)  Betrekken van Unia en de werkgeversorganisaties bij het voeren van studies, het nemen van initiatieven en het uitwerken van beleid
Werkgeversorganisaties en Unia betrekken bij alle studies, campagnes en parlementaire of regeringsinitiatieven rond diversiteit en de strijd tegen discriminatie op de werkvloer. Door rekening te houden met hun ervaring op het terrein en hun expertise op vlak van regelgeving, zal de doeltreffendheid van het gevoerde beleid aanzienlijk vergroten.

5) Preventie begint bij het onderwijs
Aandacht voor gelijkheid tijdens de schoolloopbaan heeft een grote impact op de professionele toekomst van jongeren, vooral op jongeren uit kwetsbare groepen. Beleidsmakers moeten zich daarom richten op het voorkomen van discriminatie in het onderwijs.

Unia en de werkgeversorganisaties versterken hun samenwerking
BECI 21 december 2022
Deel deze post
Archiveren