Gebrekkige kennis van lokale wetgeving: een uitdaging voor correcte loonberekening bij internationale bedrijven

4 oktober 2019 door
BECI Community

Het gebrek aan kennis van de lokale wetgeving is de grootste uitdaging voor wereldwijde payrollafdelingen. Dat blijkt uit onderzoek door de Global Payroll Association en HR-dienstenleverancier SD Worx.  

 

Payrollafdelingen die in meerdere landen actief zijn, botsen vaak op een gebrek aan kennis over de nationale regels in arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en fiscaliteit. Liefst 39% van de respondenten vindt dit vandaag ook de grootste uitdaging bij het rekruteren. 

De globalisering van bedrijven brengt nieuwe uitdagingen mee voor hun payrolladministratie en –beheer”, zegt Els Hanssens, International Sales Director SD Worx Global Solutions. De kenniskloof zorgt niet alleen voor uitdagingen inzake rekrutering, maar leidt ook tot het maken van fouten. Daarom is bijkomende opleiding in payrollafdelingen nodig, zodat werknemers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om correct en nauwkeurig te werken. 

“Naast opbouw van lokale kennis vergt een efficiënt internationaal payroll beheer de inzet van de adequate tools. Deze dragen bij tot een gestroomlijnd payroll & HR beleid over de landen heen, in combinatie met een goed evenwicht tussen lokaal en centraal gestuurde verantwoordelijkheden. Dit betekent vaak een zoektocht naar een operationeel model dat past bij de land- en bedrijfsspecifieke noden, rekening houdend met lokale gebruiken, het jargon en met de administratieve en fiscale complexiteit waar je niet omheen kan.” 

 

Mike Dautzenberg, HR Director van logistieke dienstverlener H.Essers actief in 17 landen met 6560 medewerkers: “In landen waar we met meer dan 60 à 80 mensen zijn, werken we met een lokale payroll afdeling, met 1 à 2 lokale medewerkers die we opleiden; in landen waar we met 15 à 20 mensen zijn, werken we met een gespecialiseerde partner, omdat dit de garantie is om juridisch helemaal in orde te zijn. Bovendien willen we een uniforme rapportering richting het hoofdkantoor, waarbij bv. loon- en ziektekosten op dezelfde manier zijn gedefinieerd zijn, want ook daarin gelden per land andere spelregels.” 

 

 

Informatie: www.sdworx.com 

BECI Community 4 oktober 2019
Deel deze post
Archiveren