Modifier les données de votre entreprise - BECI

De gegevens van uw onderneming wijzigen

Uw activiteit ontwikkelt zich.

Lees meer​

Uw bedrijf loopt op rolletjes en is booming... Gefeliciteerd! Maar wat kunt u nu doen om op de ingeslagen weg verder te gaan en de groei van uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren?

  • Personeel aannemen
  • Uw status optimaliseren
  • Personeel financieren
  • Omgaan met financiële problemen

Beci, in samenwerking met Partena Professional, zal u stap voor stap helpen.

In samenwerking met Partena Professional.

Andere administratieve formaliteiten

Een onderneming of een inrichtingseenheid stopzetten

Maatregelen en procedures in geval van stopzetting van de activiteit

Een onderneming opstarten

U overweegt al enige tijd de oprichting van een eigen onderneming.

Een ondernemingsnummer aanvragen

Het ondernemingsnummer is de unieke code die uw onderneming identificeert.

Registratie van huurcontracten

Belangrijke informatie: Je kunt zonder extra kosten een huurwaarborg storten via MyMinfin. Voor meer informatie over de huurgarantie, zie de FAQ.

Uittreksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) beschikt over alle identificatiegegevens van de ondernemingen en stelt ze ter beschikking van het publiek.

Aktes neerleggen voor het Belgisch Staatsblad

Elke door de Raden van Bestuur of door de Algemene Vergadering goedgekeurde wijziging van de statuten van een Belgische onderneming dient bij de griffie van de bevoegde Rechtbank te worden neergelegd en in het Belgisch Staatsblad te verschijnen.