Crowdfunding is een participatieve financieringsmethode die de mogelijkheid biedt om investeerders (vaak kleine investeerders) via een internetplatform in contact te brengen met creatieve en/of ondernemende projecten (vaak starters). Het doel van dit product is om geld in te zamelen bij particulieren die bij een breed publiek worden aangesproken.

Crowdfunding kan geschikt zijn voor vastgoed-, kunst-, milieu-, … projecten. Het idee is dat als het project het publiek aanspreekt, het in de verleiding komt om het te willen financieren. Buurtprojecten kunnen net zo succesvol zijn, zolang ze de lokale bevolking aanspreken.

Deze financiering kan verschillende vormen aannemen: donaties, leningen met of zonder rente of kapitaalinvesteringen.

Deze formule biedt verschillende voordelen; ze kan zeer snel worden verkregen, vaak in slechts enkele minuten. De ondernemer hoeft geen garanties te bieden. Het biedt ook een vorm van mini-marktonderzoek. Als investeerders zich haasten, betekent dat dat het project goed bevalt. Het zal ook een troef zijn bij de onderhandelingen over een achtergestelde lening met een bank.

Voor een startup die een nieuw product op de markt ontwikkelt, zal het project bij iedereen bekend zijn. Dit kan ondernemers met meer middelen ideeën geven om het project zelf te ontwikkelen.

Het tweede nadeel is dat het duurder is dan bankfinanciering, omdat investeerders een hoog risico nemen bij de financiering van een opstartproject, “dat is het spel”. Het opstarten moet er echter voor zorgen dat het op de markt te brengen product een voldoende hoog rendement heeft om de kosten van de financiering te kunnen dragen.

Crowdfunding is een uitstekende formule om een jonge startup te helpen zijn product snel op de markt te ontwikkelen.

hub transmission

Salima Serouane

Private Equity Officer

sse@beci.be