Steunmaatregelen en een herstelplan

30 december 2020 door
BECI Community

De Brusselse regering heeft vandaag bijkomende maatregelen genomen ter ondersteuning van sectoren die zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis en door de noodmaatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft besloten. Daarnaast heeft de regering vandaag ook de basis gelegd voor een relance- en herstructureringsplan om de ernstige gevolgen van de Covid-19-pandemie op te vangen.

 

Steunmaatregelen voor de Brusselse bedrijven en ondernemers

De Brusselse hoofdstedelijke regering is het eens geworden over de manier waarop een steunpremie van 2.000 euro kan worden aangevraagd door zelfstandigen en ondernemingen met niet meer dan vijf VTE’s, die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, een sterke terugval van hun activiteit kennen.

Deze premie zal toegankelijk zijn voor ondernemingen en zelfstandigen met exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per onderneming zal één premie aangevraagd kunnen worden.

Concreet wordt de premie afhankelijk gemaakt van:

  • De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder zelfstandig is;
  • Het feit dat een meerderheid van de werknemers door de coronacrisis tijdelijk werkloos is, voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder niet zelfstandig is en voor verenigingen met een maatschappelijk doel van economische of commerciële aard en waarvan de financiering afkomstig van de overheid niet meer dan 50% bedraagt.

De premieaanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend. Net zoals voor de premie van 4.000 euro zal er alles aan gedaan worden om de administratieve formaliteiten zo eenvoudig mogelijk te houden en de betaling zo snel als het kan uit te voeren. De ondernemers kunnen zich best nu al inschrijven op de website van de dienst 1819 (www.1819.brussels) om op de hoogte gebracht te worden van de exacte datum waarop het formulier op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikbaar zal zijn.

Deze premie zou naar schatting zo’n 50.000 Brusselse zelfstandigen en ondernemingen ten goede komen. Er wordt een budget van in totaal 102 miljoen euro voor uitgetrokken. Bedrijven die de eenmalige premie van 4.000 euro of om het even welke andere naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerde premie van het Brussels hoofdstedelijk gewest of van een ander gewest of een gemeenschap hebben aangevraagd, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

 

Relance- en herstructureringsplan

De Covid-19-pandemie is de grootste gezondheidscrisis die het Brussels gewest sinds zijn ontstaan meemaakt. Zij heeft aanzienlijke gevolgen op het vlak van gezondheid, maar ook voor het economische en het sociale leven. De Brusselse hoofdstedelijke regering werkt reeds geruime tijd aan een post-covid plan. De ministerraad keurde vandaag de basis van dat relance- en herstructureringsplan goed.

Dat project, dat zal verlopen in meerdere fases, moet het mogelijk maken de geleidelijke en veilige heropstart van alle activiteiten op het grondgebied – om de bedrijven het hoofd boven water te laten houden, de bestaande jobs te vrijwaren en de Brusselaars te laten terugkeren naar het actieve leven – te kaderen in doelstellingen op middellange en lange termijn.

De Brusselse regering en het Verenigd College zullen een gecoördineerd relance- en herstructureringsplan uitwerken. De gemeenschapscommissies zullen dat plan binnen hun bevoegdheden kunnen invullen.

Het moet een antwoord bieden op drie kernvragen:

  • Hoe moeten de regering en de colleges hun engagement om Brussel op weg te zetten naar een economische, sociale en milieutransitie voortzetten?;
  • Hoe en volgens welk model kunnen we een optimale werking van ons welzijns- en gezondheidssysteem waarborgen?;
  • Hoe en volgens welk ontwikkelingsschema kunnen we de ruimtelijke inrichting van ons stadsgewest hertekenen, rekening houdend met de verschillende stadsfuncties: mobiliteit, huisvesting, economische activiteiten en recreatie?

Het relance- en herstructureringsplan zal gebaseerd worden op de prioriteiten van de gewestelijke beleidsverklaring. Om een coherent regeringsoptreden te waarborgen, zal het verwerkt worden in de bestaande planologische beleidsinstrumenten, meer bepaald in de strategie GO4Brussels 2030, het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en het Good Move-plan. Dat zijn drie instrumenten die in overleg met alle sociale gesprekspartners en openbare instanties van het gewest of op grond van een grootschalige burgerraadpleging (Good Move) zijn uitgewerkt en worden uitgevoerd.

Een stuurcomité met alle kabinetten, gecoördineerd door het kabinet van de Minister-President, zal belast worden met de uitwerking van het plan. Er zullen meerdere werkgroepen worden opgericht, die aansluiten bij de twee reeds bestaande task forces over economie en werk, en daarnaast welzijn en gezondheid.

Newsletter Générale - Article

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
in Beci
BECI Community 30 december 2020
Deel deze post
TAGS 
Archiveren