Beci’s Wednesday met Minister-President Rudi Vervoort (PS): Economische, ecologische en politieke uitdagingen voor de toekomst van Brussel

25 april 2023 door
BECI Community

Op de 4e editie van “Becis Wednesday, de afterwork conferenties/debatten georganiseerd door Beci, was de Brusselse Minister-President Rudi Vervoort te gast. Tijdens zijn conferentie besprak hij verschillende thema’s rond de toekomst van Brussel als economische pool maar ook als dynamische Europese hoofdstad


De Minister-President begon met de kwestie van mobiliteit, waarbij hij het belang ervan voor de economische ontwikkeling van de stad en het land benadrukte. Hij wees ook op de noodzaak om te investeren in innovatieve oplossingen voor de ecologische transitie en de toekomst van de stad. Hij herinnerde aan het belang van de multifunctionaliteit van wijken om aan de verschillende behoeften van een zich ontwikkelende stad te voldoen.

Uitstoot van broeikasgassen

Rudi Vervoort besprak ook de uitdagingen die gepaard gaan met de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, wat een echte uitdaging is voor de regio. De Minister-President ging ook in op kwesties van werkgelegenheid en werkloosheid en benadrukte het belang van trainingen zodat werkzoekenden duurzaam en kwalitatief werk kunnen vinden.

Europese culturele hoofdstad

De Minister-President benadrukte ook het belang van cultuur en audiovisuele producties voor de economische ontwikkeling van de regio. Hij besprak de kandidatuur van Brussel om in 2030 Europese culturele hoofdstad te worden, evenals de binnenkort te openen Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst en het Belgium Beer Experience. Hij benadrukte het belang van het toegankelijk maken van cultuur voor iedereen, met name door samen te werken met wijken en scholen.

Begroting

Rudi Vervoort had het ook over de belangrijke kwesties voor het bedrijfsleven, waaronder de noodzaak om de openbare uitgaven onder controle te houden om zo de financiële leefbaarheidvan onze stad te waarborgen.

De voorzitter van Beci, Annick Hernot, stelde ook belangrijke vragen over de vele overlegorganen voor sociale dialoog en het belang van het beheersen van de openbare uitgaven. Voor héél belangrijke thema’s als Citymarketing en Economische Transitie stak de voorzitter de hand uit om als partners deze uitdagingen samen aan te gaan.

Kortom, deze conferentie heeft belangrijke uitdagingen belicht waar onze hoofdstad voor staat, evenals toekomstperspectieven voor de regio. Het is belangrijk om samen te blijven werken om onze stad en ons land in een positieve en duurzame richting te blijven ontwikkelen.

 

De Thema’s die Rudi Vervoort heeft aangesneden:

  • Mobiliteit: er is nood aan aanzienlijke investeringen voor de economische ontwikkeling van de stad en het land, met aandacht voor de volksgezondheid en de levenskwaliteit van de bewoners.
  • Lopende culturele en audiovisuele projecten: kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad 2030, binnenkort opening van het Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst en de Belgium Beer Experience, belangrijke ontwikkeling van audiovisuele sector op de Reyerssite.
  • De rol van Brussel als Europese hoofdstad: samenwerking met Europese instellingen om een gemeenschappelijke visie op de stad en haar ontwikkeling te ontwikkelen, troef voor de economie van de regio.
  • Multifunctionaliteit van wijken: het vinden van een evenwicht tussen verschillende functies om te voldoen aan de vele behoeften van een stad in ontwikkeling.
  • Werkgelegenheid en opleiding: het belang van opleidingen zodat werkzoekenden duurzaam en kwaliteitsvol werk kunnen vinden.
  • Ecologische en economische transitie: de noodzaak om te innoveren en manieren te vinden zodat iedereen kan investeren, evenals het implementeren van mechanismen zodat huurders en eigenaars hierbij baat hebben op het gebied van investeringen en mobiliteit.
  • Politieke uitdagingen: de noodzaak om in de toekomst te kijken en op lange termijn de juiste beslissingen te nemen, rekening houdend met de verkiezingsresultaten en mogelijke allianties tussen partijen.
  • Economische en ecologische uitdagingen voor de toekomst: de noodzaak om nu na te denken over de juiste beslissingen op lange termijn.

Volgende “Beci’s Wednesday”: 17 mei met François De Smet, Voorzitter van Défi.

in Beci
BECI Community 25 april 2023
Deel deze post
TAGS 
Archiveren