Beci: waardevol advies

2 december 2019 door
BECI Community

Eind januari ondertekende Beci samen met de Brusselse regering en de andere sociale partners de strategie GO4Brussels 2030. Dit sociaaleconomisch plan is bedoeld om de overgang van de gewestelijke economie naar een koolstofarm model te begeleiden en tegelijk de voorwaarden voor welvaart, duurzaamheid en collectief welzijn te garanderen. Tot de doelstellingen die in dit kader werden gedefinieerd, behoren de steun aan ZKO’s en KMO’s, onderzoek en innovatie, werkgelegenheid en opleiding, digitale transitie en mobiliteit. Allemaal onderwerpen die de ondernemers na aan het hart liggen. 

Een lang proces van overleg met de sociale partners ging de ondertekening vooraf. In 2014 al zette de vorige Brusselse regering gelijkaardige stappen. De wil om voorrang te geven aan overleg – waaraan Beci trouwens actief deelneemt – mag zeker worden toegejuicht. Het recht om standpunten te formuleren en advies te geven aan de overheid is inderdaad een van de fundamentele functies van kamers van koophandel. Beci oefent dit recht constructief uit namens haar leden.  

 

“Nog vóór de Brusselse regering beslissingen neemt en keuzes maakt, en nog vóór wetten worden aangenomen, is het van groot belang dat wij kunnen wijzen op de impact van een of andere maatregel op de werkgelegenheid, de aantrekkelijkheid van Brussel of de ontwikkeling van de ondernemingen”.  

 

Soms is het eindresultaat totaal bevredigend. Soms maar half. En soms helemaal niet. Hoe dan ook is het resultaat toch altijd beter dan wanneer de werkgevers niet waren geraadpleegd, al was het maar om de negatieve effecten van bepaalde maatregelen enigszins te verzachten.  

Voorbeelden waar Beci zich om verheugt? De beschikbaarheid van de aan de ondernemingen toegezegde steun van 30 miljoen euro. Stimulansen voor de circulaire economie. Investeringen in mobiliteitsinfrastructuur. Het beleid rond open data. Administratieve vereenvoudiging eindelijk op de agenda. De start van digitaliseringsprojecten. Gecoördineerde initiatieven inzake mobiliteitsprojecten. Steun aan initiatieven van het vrouwelijk ondernemerschap. De prioriteit aan knelpuntberoepen. Opleidingsprioriteiten die beter aansluiten bij de realiteit van de markt. Bij al deze onderwerpen greep Beci in, met haar kennis van het Brusselse ondernemerschap en van de dagelijkse realiteit van haar leden.  

Beci speelt een leidende rol in de vertegenwoordiging van Brusselse ondernemingen en werkgevers. Wij zijn blij dat deze rol wordt erkend en blijven er waakzaam voor zorgen dat er beter rekening wordt gehouden de belangen van deze werkgevers en ondernemers. We zullen een bijdrage leveren aan het beleid van deze regering, of het zo nodig aanpassen, maar hierbij steeds luisteren naar de kleine en grote ondernemers, de zelfstandigen en de vrije beroepen die op Beci vertrouwen. 

Marc Decorte 

Voorzitter van Beci 

 

in Beci
BECI Community 2 december 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren